Tre elever framför en traktor

Naturbruksprogrammet

Är du intresserad av att arbeta inom lantbruk eller med djur? Då har du hittat rätt. Vi erbjuder ett Naturbruksprogram med två inriktningar lantbruk och djur. 

 

Välj mellan två inriktningar

Naturbruksprogrammet är för dig som är intresserad av djur, natur och jordbruk. Utbildningen passar både dig som vill jobba direkt efter gymnasiet och för dig som vill fortsätta din utbildning på högskolan. 

På naturbruksprogrammet lär du dig utföra olika uppgifter som krävs i yrkeslivet. I utbildningen ingår även APL, arbetsplatsförlagd lärande. Du väljer inriktning, djur eller lantbruk, redan vid valet till utbildningen men första året läser alla i naturbruksprogrammet tillsammans och det finns möjlighet att byta om man är tveksam på sitt val. 

Gemensamma kurser inom Programmet

Gymnasie-   Program-
gemensamma ämnen   gemensamma ämnen
Engelska 5   Biologi 1
Historia 1a1   Entreprenörskap 1
Idrott och hälsa   Naturbruk
Matematik 1a    
Naturkunskap 1a1   Gymnasiearbete
Religionkunskap 1a   Individuellt val
Samhällskunskap 1a    
Svenska 1    

 

 

Inriktning mot djurvårdare

För dig som vill arbeta med stora eller små djur, som djurskötare eller djurvårdare passar vår djurinriktning.  

Under din utbildning kommer vi göra studiebesök för att se hur det funkar på olika arbetsplatser. Du får även testa på att arbeta med djur under det arbetsplatsförlagt lärande, APL, då du är på en arbetsplats.

Som elev får du vara med och ta ansvar för skötsel av skolans djur under skoldagarna. På skolan finns kor, grisar, får, getter och sällskapsdjur. 

Även på djurinriktningen får du öva på att köra traktor och andra maskiner. Du har möjlighet att ta traktorkörkort och andra utbildningsintyg som knyter an till kurser som ges i utbildningen.

     
Inriktningskurser   Programfördjupning
Djurens biologi   Sällskapsdjur 2 
Djuren i naturbruket   Hundkunskap 1
Djurhållning   Lantbruksdjur 1
Sällskapsdjur 1   Byggnadsunderhåll
Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård   Djur specialisering (får)
    Servicekunskap
     
     

 

Inriktning Lantbruk

Med inriktning mot lantbruk jobbar du med lantbruksmaskiner och växtodling och kör traktorer och andra maskiner. Du kan även välja grävmaskin och hjullastare. Efter avslutad utbildning kan du arbeta som maskinförare, på en maskinstation eller växtodlare.

Stora delar av utbildningen är belagd på skoljordbruket eller på arbetsplatser i regionen. Vi har ett nära samarbete med näringslivet och som elev får du från första början vara med och ta ansvar för skötsel av skolans jordbruk under skoldagar. Vårt skoljordbruk är på 300 hektar och vi har mjölkproduktion. På skoljordbruket odlar vi vete, korn, slåttervall, raps och majs.

Här får du lära dig grunderna i odling, teknik och djurskötsel. Du kan välja till grävmaskiner och länsstyrelsens grundkurs i växtskyddsmedelshantering.

 

   
Inriktningskurser   Programfördjupning
Marken och växternas biologi   Lantbruksmaskiner 1, och 2
Fordon och redskap   Växtodling 2
Djuren i naturbruket   Servisteknik och naturbruk 1 och 2
Lantbruksdjur 1   Lastmaskiner och truckar 
Lantbruksmaskiner     
Byggnadsunderhåll    
Växtodling 1    
     

 

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2023-08-08