Mynthögar med västskott

Så genomförs besparingarna inom individ- och omsorgsförvaltningen

Besluten kring besparingarna för individ- och omsorgsförvaltningen i Skurups kommun engagerar kommuninvånarna.  Vi vill berätta om de beslut och åtgärder som vi märker störst engagemang kring bland invånarna. Individ- och omsorgsförvaltningen har ett förväntat underskott och den 2019-09-23 tog kommunstyrelsen beslut om förändringar och åtgärder.

Personligt ombud finns kvar men i ny form
Syftet med personligt ombud är att bidra till återhämtning, delaktighet, goda levnadsförhållanden samt stödja personer med psykisk funktionsnedsättning att tillvarata sina rättigheter i samhället.

Idag har Skurups kommun ett avtal med PO-Skåne för att driva verksamhet med en tjänst på 50 %  fram till 2020-06-01. Länsstyrelsen subventionerar del av tjänst oavsett uppdragsgivare.  Personligt ombud utökas från 50 % till 100 % för samma kostnad för att kunna ge fler personer stöd genom att en person anställs på heltid av Skurups kommun. Detta ska sedan utvärderas efter 1 år.

Fältsekreterare minskar i antal, trygghetsvärdar tillkommer
Beslutet är att en tjänst som fältsekreterare ska dras in. Fältsekreterarens uppgift är att fortsätta arbeta med förebyggande insatser för unga. Skurups kommun skapar ett kommunövergripande trygghetsteam och anställer trygghetsvärdar med syfte att förbättra kommunens fältnärvaro alla kvällar och helger i samtliga tätorter. Trygghetsvärdarna kommer att röra sig kring olika strategiska platser i kommunen och skapa närvaro för att därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten.

Fixartjänsten utgår vid årsskiftet
Den avgiftsfria fixartjänsten som omfattar hushållsnära tjänster för pensionärer och personer med funktionsvariation, som är bosatta i kommunen upphör. Erbjudande om förebyggande hembesök till alla som fyller 80 år för att bl a förebygga fallolyckor fortsätter. I Kommunstyrelsens protokoll från 2019-09-23 nämns RUT-företagen som ett komplement till kommunens hemtjänst. Kommunens fixartjänst inrättades före RUT-företagens tid i syfte att förebygga fallskador och dessa tjänster erbjuds numera av näringslivet.

Anhörigstöd finns kvar
Anhörigstödet har aldrig varit föremål för besparingar och därmed finns det inga beslut om att anhörigstödet ska dras ner.

Målet för anhörigstödet är att anhöriga ska ges möjlighet till vila, information, personligt stöd och gemenskap med andra. Genom att erbjuda stöd vill kommunen värna om anhörigas hälsa och livskvalitet. Skurups kommuns anhörigstöd erbjuder olika stödformer i samverkan med andra kommunala verksamheter, hälso- och sjukvården och frivilligorganisationer.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2019-11-22

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?