Mål och vision

Vårt mål är att varje elev ska känna nyfikenhet och lust att lära under hela sin tid på Slimmingeby skola. Vi strävar alltid mot att möta varje elev på sin egna nivå och utgå ifrån varje enskild individs behov, förutsättningar erfarenheter och tänkande. Varje elev ska kunna utvecklas i sin egen takt och nå så långt som möjligt. 

  • Vår skola är en trygg och tillåtande miljö där kreativitet, arbetsglädje och framåtanda är självklarheter, av det mår vi bra.
  • Vår skola är en lärmiljö där höga och tydliga krav går hand i hand med egen utveckling och ansvar.
  • I vår skola sker lärandet för alla – oavsett vilka förutsättningar man har – genom samarbete i en gemenskap når vi längre.

 

 

 

Lokala råd och skolråd

De lokala råden (trivsel, mat och skolrådet) ger våra elever en möjlighet att föra fram sin åsikter, elevinflytande. Råden ger eleverna möjlighet att ta ansvar för sin arbetsmiljö och kunna engagera sig på ett sätt som bemöts med respekt. Genom att arbeta med stadgar och regler för möten fördjupar också våra råd kunskapen kring det demokratiska arbetssättet. Tillsammans jobbar vi för en bra skola där vi alla trivs.

I Slimminge består skolrådet av 10 elever och 2 pedagoger. Det finns representanter från alla klasser utom de allra yngsta. Representanterna väljs i början av höstterminen och på ett läsår. Utav dessa tio väljs två som får sitta med i BUF(barn- och ungdomsfullmäktige).

Skolrådet träffas ca 1 gång/månad och då försöker vi driva saker som kommer upp på klassråden. Vi skriver motioner till BUF och vi anordnar olika arrangemang som t ex småstjärnorna.

Sidansvarig: Henric Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-09-15