Nils Holgersson vuxenutbildning

På Nils Holgerssons vuxenutbildning har du möjlighet att studera på olika nivåer med olika mål. Vi erbjuder kurser på grundläggande och gymnasial nivå, yrkesutbildningar samt utbildning i svenska för invandrare, SFI.

På vår sida hittar du information om våra egna utbildningar, andra utbildningsanordnare, hur du ansöker och länkar till andra viktiga informationskanaler.

Stängt under julen 2020

Vecka 53 (28 december – 1 januari) kommer skolan att vara stängd.

 För Dig som elev innebär detta följande:

  • Skolans personal är ledig
  • Lärcentrum är stängt
  • Du kan inte boka eller genomföra nationella prov

Det är viktigt att Du som läser på distans via Hermods kollar igenom din studieplan på NOVO.

Studierapporteringar till CSN kommer att ske som vanligt.

Ändringar till Hermods måste anmälas senast 18 december, då studie- och yrkesvägledaren har semester från vecka 52-1.

Antagningen för vuxenutbildningen & SFI kommer vara stängd vecka 52-1. Därmed är det viktigt att du skickar in din ansökan senast den 15 december 2020.

I kurserna Matematik 1-5, Engleska 5-6, Svenska 1 & 3, Svenska som andraspråk 1 & 3 genomförs nationella prov. Proven bör genomföras 7-10 dagar innan kursslut. Om Du ser i din studieplan att Du har kursslut när det är semesterstängt så behöver Du i förväg planera in proven. Bokning av nationella prov görs genom: larcentrum@skurup.se

Under julen (vecka 52 – 1) är det viktigt att alla ärende skickas till: vux@skurup.se

 

Praktiskt information till dig som studerar hos oss:

  • Alla besök på skolan måste i förväg bokas med lärare eller annan skolpersonal
  • Lärcentrum bedrivs till största del digitalt, se mer information och kontaktuppgifter under Lärcentrum
  • Prövningar genomförs som vanligt och bokas genom studie- och yrkesvägledaren
  • Det är viktigt att du som bokat tid och kommer till skolan inte har lättare förkylningssymptom, hosta, andningssvårigheter eller feber. Vid symptom måste du stanna hemma
För dig som önskar studera och önskar mer information så hänvisar vi i första hand till telefon- och/eller mailkontakt med vår
Studie- och yrkesvägledare; Valentina Bajramaj, valentina.bajramaj@skurup.se, Tel:0411-53 63 42 (Telefontid mån-fre kl. 9-10.30)
 
Vuxenutbildningens expedition, vux@skurup.se,  0411-53 61 48
 
Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2021-01-07