Tilläggsbelopp

Tilläggsbeloppet är ett bidrag som ägare till fristående förskolor och skolor kan få för barn och elever som har omfattande behov av särskilt stöd.

 

Tilläggsbelopp enligt skollagen

Tilläggsbelopp är något som skolor kan söka för extraordinärt stöd eller för elever som ska erbjudas modersmålsundervisning.

Skollagen 16 kap.54 § Tilläggsbelopp ska lämnas för elever som har ett omfattande behov av särskilt stöd eller ska erbjudas modersmålsundervisning. Tilläggsbeloppet för en elev i behov av särskilt stöd ska vara individuellt bestämt utifrån elevens behov. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen. Lag (2016:550).

 

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-06