Åtgärdsprogram och utvecklingsplaner

Åtgärdsprogram beskriver det särskilda stöd som en elev får. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. 

Rektorns ansvar

Rektorn ansvarar för att skolan har rutiner för arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Rektorn ansvarar också för att personalen ska känna till rutinerna som finns på skolan.

En rektor kan delegera uppdraget att göra utredningar om elevers behov av särskilt stöd. Rektorn kan också delegera beslutet om ett åtgärdsprogram ska utarbetas eller inte. Men – om åtgärdsprogrammet innehåller beslut om att en elev ska få enskild undervisning, delta i särskild undervisningsgrupp eller anpassad studiegång – då måste rektorn ta beslutet själv.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-08-19