Särskilt stöd

Extra anpassningar och särskilt stöd handlar om hur skolan arbetar med att ge eleven rätt förutsättningar.

 

Extra anpassningar

Behöver en elev extra anpassningar eller särskilt stöd i ett ämne, ämnesområde eller kurs ska skolan ta ett helhetsgrepp på elevens lärande när man planerar stödet, det kan till exempel innebära att skolan sätter in stödåtgärder i början av ett ämne, ämnesområde eller en kurs och fortsätter även efter att ämnet, ämnesområdet eller kursen är avslutad, om det inte  är uppenbart att stödinsatserna inte längre behövs. Det här är förtydligat i skollagen och gäller från och med 1 juli 2018. Regleringen finns i 3 kap 7 § skollagen.

Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-07-06