Praktik i skolan

Aktuellt läsåret 2020/2021.

 

Praktisk arbetslivsorientering (Prao)

Höstens prao ställs in för åk 8 på Alléskolan och åk 9 på Prästamosseskolan pga Covid-19.  

I den mån det är möjligt ges eleverna prao under vårterminen och då prioriteras elever i åk 9 på Prästamosseskolan. Elever i åk 9 på Alléskolan har fått de lagstadgade 2 veckorna under åk 8.

Studie- och yrkesvägledare tar fram material som kan användas i klasserna samt genomför lektioner i varje klass i åk 9.

Materialet som Studie- och yrkesvägledaren har sammanställt är övningar med kopplingar till arbetsmarknad och utbildningar inom elevernas olika ämnen.  

Information om prao

Prao ska erbjudas i grundskolan, både på kommunala och fristående skolor. Alla fristående skolor omfattas alltså av kravet om obligatorisk prao, oberoende om undervisningen i den fristående skolan bedrivs med en särskild pedagogisk inriktning.

Elever i årskurs 8 som går på Prästamosseskolan har 1 veckas prao under höstterminen och 1 veckas prao under vårterminen.

Elever i årskurs 8 som går på Alléskolan har 2 veckors prao under höstterminen. 

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-08-25