Miljö i skolan

Förskolan och skolan är barnens och elevernas arbetsmiljö. En bra och tillgänglig miljö som präglas av trygghet, trivsel och ändamålsenliga lokaler är viktiga för lärandet. Barn och elever ska också bli medvetna om vilka val som kan skapa en hållbar utveckling lokalt och globalt.

 

Måldokument

I olika måldokument beskrivs hur barn och elever ska få möjlighet till att ta ansvar för miljön. De ska skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. De ska få belyst hur allas sätt att arbeta och leva kan anpassas för att nå en hållbar utveckling.

På våra förskolor och skolor arbetar man på olika sätt utifrån barns och elevers ålder och mognad.

Miljöperspektivet beaktas på många olika sätt under barns och ungas utbildning och som exempel ges lek, utevistelse, mat och måltider, undervisning, föreläsningar, studiebesök och studieresor. 

Grön flagg

Organisationen Håll Sverige Rent tillhandahåller ett undervisningsverktyg som erbjuder Grön Flagg som ett enande ramverk kring hur skolor och förskolor kan lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-08-25