Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning är ett eget ämne i grundskolan. Målet med undervisningen är att eleverna på ett bra sätt ska tillgodogöra sig arbetet i skolan och samtidigt utveckla sin tvåspråkiga identitet och kompetens. Arbetet ska ske i sådana former att elevernas personliga utveckling främjas och deras självkänsla stärks. Modersmålslärarna måste ha goda kunskaper i modersmålet de undervisar i, i det svenska språket och om det svenska samhället.

Det är vårdnadshavaren som ansöker om modersmålsundervisning  i grundskolan. Ansökan ska alltid gå via skolans rektor. 

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavarna har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket 
  • eleven använder språket dagligen i hemmet*
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket. 

Modersmålsundervisning i minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Undervisning ska erbjudas även om eleven inte använder språket dagligen i hemmet.
Kommunen är skyldig att ge modersmålsundervisning i minoritetsspråk även om det finns färre än fem elever i kommunen och om det finns en lämplig lärare.
Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk (elevens modersmål eller starkaste språk) eller som andraspråk (nybörjarspråk).
De minoritetsspråk som finns i Sverige är:

  • Finska
  • Jiddisch
  • Meänkieli
  • Romani chib
  • Samiska

 

 

 

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2019-12-11

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?