Elevråd

I Skollagen finns riktlinjer och lagar för alla Sveriges skolor. I kapitel 4, 9 §  står det att elever ska ges inflytande över sin undervisning. När elever får vara med och tycka till  på sin egen skola är det lättare att bli engagerad och känna en vilja att lära. Därför ska elevrådet få ta plats på skolan.

 

Elevrådets uppgift är att:

  • Samla och stärka elever på skolan.
  • Värna om elevers rättigheter.
  • Representera och föra fram elevers röst.

Elevrådet finns för och av eleverna på skolan. Vad elevrådet ska tycka, diskutera och göra är därför upp till de elever som valt att engagera sig i elevrådet. Lärare och rektorer får inte och ska inte lägga sig i. Däremot är det viktigt att elevrådet har en bra relation med lärare, rektorer och annan personal på skolan eftersom det då är lättare att förstå varandra och arbeta tillsammans.

Elevrådet är en plats för elevernas röst och alla elever på skolan ska känna sig välkomna. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad på den egna skolan, men även på andra runt om i hela Sverige. Ett elevråd ska ha en egen verksamhet, ett årsmöte där elevrådet bestämmer vad som ska göras och stadgar eller regler så att alla vet hur elevrådet fungerar.

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2021-08-25