Förskoleutveckling

Flerstämmig undervisning i förskolan

Den övergripande målsättningen för programmet, som pågår från vårterminen 2018 till sommaren 2021, är att utveckla kunskap och förhållningssätt om undervisning i förskolan för att ge alla barn bästa möjliga förutsättningar till lärande.

för förskollärare:

 • Förskollärare identifierar sig som lärare i förskolan och i sin lärarroll vidareutvecklar sin undervisning för att öka lärandet hos barnen.
 • Ökad kunskap om och tillämpning av medvetna metodiska/didaktiska arbetssätt i (ämnes)undervisningen för att gynna varje enskilt barns utveckling och lärande.

för förskolan:

 • Det finns upparbetade samarbetsformer bland förskollärare och arbetslag i syfte att utveckla undervisningen
 • Hela organisationen arbetar med frågor kring vad som karaktäriserar undervisning i förskolan, ökar sin medvetenhet om det (ämnes)didaktiska innehållet och dess upplägg i denna skolform.
 • De medverkande utvecklar ett vetenskapligt förhållningssätt i sin praktik och utarbetar verktyg för att de kollegiala lärprocesserna ska bli varaktiga.
 • Genom forskningsinsatser ökar kunskapen om undervisning och lärande i förskolan.

för förvaltnings/huvudmannanivå:

 • Ökad kunskap om på vilket sätt undervisning i förskolan bidrar till barns utveckling och lärande.
 • De medverkande huvudmännen stödjer och främjar förskollärarnas undervisningsuppdrag.
 • De medverkande huvudmännen ger kollegiala lärprocesser större utrymme.
 • De medverkande huvudmännens skapar strukturer och incitament för att möjliggöra fortsatt utveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Små barns lärande

Forskningsprojektet - Små barns lärande gav förskollärare insikt om att dokumentationen bör handla om enskilda barns lärande. Två förskolor i Skurup har deltagit i FoU-programmet Små barns lärande som startade 2013 och avslutades 2017. Tolv skolhuvudmän medverkade med 24 förskolor. Forskningsinsatsen leddes av Linnéuniversitetet med Ifous som projektledare. Slutrapporten från FoU-programmet Små barns lärande laddar du ner genom att klicka på länken.

Syftet med projektet:

 • utveckla modeller för dokumentation och utvärdering som genom att visa på små barns förändrade kunnande i förhållande till läroplanens målområden, ge en bild av förskolans kvalitet och dess utvecklingsbehov när det gäller barns lärande
 • förskollärare utvecklar kompetenser för att observera och dokumentera små barns lärande
 • skolledare och skolhuvudmän utvecklar kunskap och systematik i styrning av och stödfunktioner för kvalitetsarbetet

Under projektets gång kommer ett antal utvecklingsseminarier, lokala seminarier samt nätverksträffar att hållas samtidigt som forskningen sker parallellt.

 • På seminariet kommer deltagare på alla nivåer att mötas för att ta del av:
 • inspirationsföreläsningar, samtal och gruppövningar
 • erfarenhetsutbyte mellan kommuner och förskolor
 • rapportering från forskningsprocessen Deltagarna kommer att få uppgifter att arbeta vidare med på hemmaplan. Dokumentation kommer att göras med hjälp av en gemensam plattform.

Förskolorna som deltagit är Elisefreds och Vångens förskola i Skurup.

Sidansvarig: Marie Cornmark
Sidan uppdaterad 2019-07-23

Flerstämmig undervisning

Små barns lärande

Slutrapport

Små barns lärande

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?