Krisberedskapsveckan FAQ

Vad är krisberedskapsveckan?

Krisberedskapsveckan är en nationell kampanj som genomförs av kommuner, länsstyrelser och frivilligorganisationer och samordnas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Målet med veckan är att öka människors krismedvetenhet för att man på så sätt ska bli mer förberedd inför en eventuell kris.

Varför "Upp och ner"?

"Upp och ner" är en kortare skrivning av kampanjens budskap som lyder - ”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?”. Syftet är att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen, om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid. Det kan handla om att man inte har något vatten i kranen, eller att strömmen försvinner.

När genomförs Krisberedskapsveckan 2019?

Vecka 19, 6-12 maj.

Har kampanjen en hashtag?

Ja, #Krisberedskapsveckan och #uppochner

Varför ligger Krisberedskapsveckan på våren? Blir inte effekten av kampanjen större om den genomförs under den mörkare årstiden med oväder?

Jo det har varit en del av kritiken mot veckan när MSB valde att lägga den på våren. Detta blir nu sista året med Krisberedskapsveckan på våren. Kommande år blir det kampanj under hösten.

Om broschyren "Om krisen eller kriget kommer"!

Broschyren skickades ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige i samband med Krisberedskapsveckan 2018. Detta är något som regeringen inte gjort under flera år. På grund av det förändrade omvärldsläget är det dags att vi börjar förbereda oss på liknande sätt som vi gjorde förr när hot rån främmande makt var högst aktuellt. Syftet med informationen är att vi ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Tyngdpunkten i broschyren ligger på hur människors kan förbereda sig för att kunna se till grundläggande behov, när viktiga funktioner i samhället inte fungerar som vanligt.

Var kan jag beställa broschyren?

Du kan beställa upp till 10 exemplar av broschyren från MSB via länken nedan. Till publikationsservice på MSB.se (https://www.msb.se/sv/Produkter--tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Om-krisen-eller-kriget-kommer/)

Finns det digitala varianter av broschyren?

Ja, på dinsäkerhet.se finns broschyren som pdf. (https://www.dinsakerhet.se/)

Finns broschyren på flera språk?

Ja, broschyren kan laddas ner på minoritetsspråken som talas i Sverige, samt på de vanligaste invandrarspråken. Broschyren finns alltså på: finska, jiddisch, meänkieli, romska, samiska, somaliska, engelska, spanska, franska, ryska, arabiska, dari, persiska och tigrinska. Alla versioner finns på dinsäkerhet.se (https://www.dinsakerhet.se/). Mer om tillgänglighetsanpassning: • Pappersversionen av broschyren är skriven på lättare svenska. • Det finns inlästa versioner av broschyren på lättare svenska respektive lättare engelska. • Broschyren finns också i punktskrift.

Vad gör kommunen under kampanjen?

Under krisberedskapsveckan kommer du kunna ta del av information om bland annat hur du kan förbereda dig på ett längre strömavbrott, vad du ska göra om det inte kommer något vatten i kranen och mycket mer via kommunens hemsida och Facebook. Vi kommer även att dela ut påsar, innehållande informationsbroschyrer och en värmefilt, på flera ställen i kommunen där du självklart har möjlighet att ställa frågor och diskutera sådant som rör din egen krisberedskap.

Hur är frivilligorganisationerna involverade?

Kommunen samarbetar med Civilförsvarsförbundet, Frivilliga resursgruppen (FRG), Lottakåren och Frivilliga automobilkårernas riksförbund (FAK), som under Krisberedskapsveckan också kommer vara ute och sprida kampanjens budskap och informera om sina organisationer. Är du själv intresserad av att engagera dig i en frivillig organisation, så ta tillfället i akt och prata med de representanter som du möter.

Är det inte risk att människor blir uppskrämda av dessa budskap?

MSB har genomfört ett flertal utvärderingar och uppföljningar av kampanjeffekten och inte mött något som tyder på att det skapade överdriven oro. Många människor har i dag en hyfsad bild av rådande världsläge. Då är det viktigt att visa att ansvariga myndigheter tar sitt ansvar för att öka kunskapen om hur Sverige förhåller sig till detta, och hur privatpersoner kan bli delaktiga i vår gemensamma säkerhet och beredskap.

Vilket ansvar har jag för att förbereda mig inför kriser?

Alla människor har ett primärt ansvar för att skydda sitt eget liv och sin egendom. Det gäller även vid en samhällskris. Kommunen kommer under en kris att fortsätta bedriva sin verksamhet i den omfattning som är möjlig. Har du inga insatser av kommunen i vanliga fall, får du räkna med att fortsätta klara dig själv om det inträffar en kris i kommunen. Om alla förbereder sig på bästa sätt för att klara sig under en kris, kommer störningens påverkan på samhället inte bli så stor.

Hur länge ska man klara sig utan samhällets stöd vid en samhällskris?

Det går inte att ge någon exakt tid för hur länge du kan behöva klara dig utan samhällets stöd vid en samhällskris, men det finns rekommendationer på 72 timmar upp till en vecka. Risken med att låsa fast sig vid ett tidsperspektiv är att det inte går att ge några tidsgarantier. Krisen kan vara ett dygn, men också flera veckor.

Vad händer efter 72 timmar/en vecka?

Det vet vi inte. Situationen efter de första dygnen vid en samhällskris kommer att se olika ut beroende på vad det är som har hänt, och hur omfattande krisen är. Därför är det viktigt att rekommendationen följs av information om att det varken finns några garantier för när krisen är över, eller när hjälpen kommer. Poängen är att få människor att reflektera över sina möjligheter att klara vardagen vid en samhällskris.

Var kan jag få information om kriser nära mig?

Information om lokala händelser kan du hitta på kommunens hemsida. Det finns även ett nationellt informationsnummer, 113 13, dit du kan vända dig för att lämna eller få information om allvarliga olyckor och kriser. Du kan även varnas genom ett så kallat "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA). Om du nås av ett VMA ska du följa de uppmaningar som ges. Följ också händelsen i Sveriges Radio P4 eller på Krisinformation.se. Ring 113 13 (SOS Alarms informationsnummer) om du har frågor eller vill veta mer.
Sidansvarig: Jeanette Borgström
Sidan uppdaterad 2019-05-03

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?