Smart Little Village

Samtalet fortsätter - Smart Little Village 2.0. Nu är det dags för den andra upplagan av Smart Little Village – mötesplatsen för dig som jobbar med och har intresse av samhällsutveckling i mindre kommuner. Vi bjuder på kunskap, erfarenhetsutbyte, goda exempel och idéer från lokala, regionala, nationella och internationella projekt kopplade till fyra aktuella teman enligt nedan.

PROGRAMPUNKTER 3 april

Tema 1 Tendenser i framtidens samhällsutveckling
Moderator: Mikael Stamming
 
Hur kan vi samverka för att bidra till beteendeändringar och samtidigt skapa attraktivitet för många – boende och arbete, natur och kultur, infrastruktur och service i vid bemärkelse etc. Urban Skogmar, studiochef, SWECO, Gitte Wille, kulturchef Region Skåne, Tord Carnlöf, vd, Svedest och Lina Wedin Hansson, hållbarhetschef, Kommunledningsförvaltningen, Trelleborgs kommun.
 
Tema 2 Framtidens kommuninvånare
Moderatorer: Folke Richardt och Dale Williams
 
Hur ser millenniegenerationen på framtiden? Hur speglar målen i Agenda 2030 den unga generationens prioriteringar? Vad attraherar unga entreprenörer till ett engagemang i mindre samhällen och kommuner? Dale Williams, borgmästare i Porirua, Nya Zealand, Kajsa Hansson, projektledare Odla kompis, Botildenborg.
 
Tema 3 Hur löser vi de små kommunernas resursbrister?
Moderator: Magnus Nanne
Om vikten av utbildning och personalrekrytering, attraktiva och jämlika arbetsformer, samarbeten och kunskapsdelning mellan olika kommuner men också andra aktörer. Anna Nambord, HR- och CSR-chef, Wihlborgs Fastigheter, Charlotta Blom, utvecklingsledare ledarskap och grupputveckling, Ystads kommun.
 
Fler talare är på gång.
 
PROGRAMPUNKTER 4 april
 
Tema 4 Digitalisering som verktyg för utveckling
Moderatorer: Mia Forsäng och Åsa Zetterberg
 
Hur kan digitaliseringen stödja små samhällen, kommuner och landsbygden, eller är det bara en resurs för de större urbana geografierna? Tillgänglighet och relevans – möjligheter för såväl affärsmässiga lösningar som sociala kontakter. Åsa Zetterberg, Sveriges första digitaliseringschef. Ola Johnsson, rådgivare inom robotics och automation, PwC.
 
Flera talare på gång.
 
13.00-16.00 WORKSHOPS
Under eftermiddagen genomför vi fyra workshops som anknyter till de fyra olika programpunkterna ovan. Syftet är att initiera konkreta frågor som underlag för vidare samarbete inom Smart Little Village-kretsen.
 
Under varje tema presenterar vi ett flertal goda exempel.

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2020-07-27