Bilden visar grafik med kugghjul och text

Inkludera och mötas

Inkludera & mötas var ett treårigt projekt som avslutades februari 2019 och som finansierades av Europeiska socialfonden (ESF) och Skurups kommun. Syftet med projektet var att förebygga utanförskap hos unga, genom att kompetensutveckla vuxna som arbetar och särskilt de som arbetar med unga. Projektets syftade också till att stärka och behålla befintlig kompetens, samt en ge god beredskap för att ta emot ny kompetens.

Inkludera och mötas erbjöd verksamhetsnära kompetenshöjande insatser med fokus på bemötande, inkludering, motivation och digitalisering. Det unika med projektet har framförallt varit resultaten när det gäller personlig utveckling, Kombinationen mellan teori och praktik har bidragit till attitydförändringar hos deltagarna som har fått nya verktyg/metoder för att kommunicera på ett öppet och modigt sätt.

Alla projektets deltagare har tagit del av utbildning i normkritik och inkludering, och teman som anti-diskriminering, jämställdhet och tillgänglighet har löpt som en röd tråd, under projekttiden. Genom det har projektet bidragit till att deltagarna har ökad kunskap att åstadkomma en värdeförflyttning, från ord till handling.

Totalt har 927 personer deltagit varav 722 kvinnor och 205 män. Tillsammans har de deltagit i kompetensutveckling i 23 407 timmar.

Kommunen har under projekttiden tagit tillvara de erfarenheter som det innebär att driva ett projekt och har blivit lite mindre projektovan. De effekter och förändringar som Inkludera och mötas har bidragit med i insatserna arbetar man vidare med och sprider inom olika verksamheter.  Projektet har också bidragit med kompetens och kompetensutveckling till organisationen. Projektet har också samordnat en ny webmiljö.
Gå till webmiljön: https://www.skurup.se/mot-var-verksamhet

 

Projektets resultat och avtryck i olika verksamheter:

Bemötande och organisation

 • Kommunens chefer har höjt sin kompetens kring bemötande, inkludering och normkritik
 • Kommunledningen har ökat sin ledningskompetens genom att ha tränat och prövat mötesstrukturer och arbetat med förutsättningar för samarbete.
 • Ny organisation av kommunledningen.
 • Generat en modell för hur chefer ska arbeta med aktiva åtgärder mot diskriminering.
  Gå till inkludering i praktiken: https://www.skurup.se/inkludering-i-praktiken

Bemötande och organisation, skolverksamheter

Bemötande förskola:

 • Förskolan har en gemensam grund att stå på när det gäller bemötande.
 • Skolan har fått en gemensam utgångspunkt som är möjlig att utgå ifrån när det gäller bemötande, och vissa individer har får ökad kompetens när det gäller bemötande, motivation och hur vi kan samagera trots att vi är olika med normkritik som utgångspunkt.
  Gå till Ringar på vattnet: https://www.skurup.se/ringar-pa-vattnet

Digitalisering och programmering  

 • På individuell nivå har individer större kompetens kopplat till digitala kompensatoriska verktyg, digitala verktyg som främjar elevernas delaktighet på lika villkor och språkutveckling, samt i 3D-printing och programmering, samt högre beredskap för inkludering kopplat till digitalisering.
 • Ett samlat arbete med att skapa och implementera en digital plan för skolorna har kommit igång.
 • Nätetiks-kurs finns tillgängligt som kompetensutvecklingskurs.
 • Skolledarna har ökat sin kompetens kring digitalt ledarskap.
  Gå till nätetikkursen: https://drive.google.com/open?id=1ndBJsy3uwPCVbfuZg5QYt0dh7T_ha6Nm
  Gå till digitalisering: https://www.skurup.se/digitalisering-och-programmering
  Gå till Skurupsportalen: https://sites.google.com/skolanskurup.se/skurupsportalen/startsida

Inkludering och bemötande

 • Gemensam plan i förskolan för mottagande av individer med annan språkbakgrund finns.
 • Kompetensförsörjningsplan i förskolan finns där vikten av kontinuerlig kompetensutveckling skrivits in.
 • Fortbildningsbibliotek med olika titlar för alla inom skola och kommun att låna och driva utveckling kring. Former för kompetensutveckling i skolan, exv bokcirkelform.
 • Gå till Bokcirklar: https://www.skurup.se/bokcirklar
 • Ett företag i Skurup har utvecklat nya rutiner för att ta emot praktikanter. Ett annat företag har gått med i ett gymnasiums bransch-råd.
 • Företagen har utvecklat en positiv attityd gentemot Arbetsförmedlingen.
 • Ett företag i Skurup har numera en personalhandbok för bemötande och de anställda har högre kompetens när det gäller bemötande enligt företagaren själv.

 

Bilden visar en Europeiska unionens flagga
Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2019-05-09

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?