Utvecklande samverkan mellan skola-näringsliv

Utvecklande samverkan var ett pilotprojekt som finansierades av Region Skåne och som pågick i Skurups kommun fram till slutet av mars 2015 och som i olika delar därefter har blivit ordinarie verksamhet.

Projektet drevs förvaltningsövergripande i samarbete med skol- och utbildningsförvaltningen och enheten för näringsliv & information. Projektledare var Annhild Månsson.

Idag har Skurup särskilda SSA-pedagoger som fungerar som utvecklingsmotorer kopplat till studie- och yrkesvägledningen och samverkan skola-arbetsliv. SSA-pedagogerna har en egen utvecklingsgrupp med regelbundna träffar och i den ingår också representanter för det lokala näringslivet. Skurup utvecklade inom ramen för utvecklande samverkan också en strategi för studie- och yrkesvägledning.

För mer information och resurssidor som är kopplade till detta, klicka här för att komma till Studie- och yrkesvägledning.

Viktigt arbete
Arbetet med samverkan skola-arbetsliv och studie-och yrkesvägledning är viktigt och stämmer väl överens med de strategier som uttrycks i Skånes regionala utvecklingsstrategi: Det öppna Skåne 2030, klicka här för länk till strategin.

Utvecklande samverkan är en direkt konsekvens av de resultat som framkom i den ESF (Europeiska socialfonden) finansierade förstudien Inkluderande Samverkan och som hade som syfte att undersöka vilka åtgärder som är bra att satsa på när det gäller att underlätta för, och stödja unga att komma in i arbete och en meningsfull framtid.

Tidiga kontakter med det lokala näringslivet
Resultatet av förstudien visade att ett förebyggande arbete önskades: ett arbete som syftar till att verklighetsanknyta ämnena i skolan, som bidrar till att skapa tidiga nätverk för barn och unga, och som innebär att upplevelser i skolan som kommer barnen till del i form av samarbeten med näringsliv och omvärld. Aktiviteterna ska skapa meningsfullhet och motivation samt stimulera nyfikenheten och lusten att lära.

Sidansvarig: Sandra Larsson
Sidan uppdaterad 2019-05-09

Samverkansdokument

Hands on

Att jobba med SYV, SSA och EL

Huvudmannaplan

för studie- och yrkesvägledning i Skurup

Regional utvecklingsstrategi

Det öppna Skåne 2030

Extern länk

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?