Information till partierna

Nedanstående gäller i Skurups kommun vid val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige 2022. Dessa instruktioner kommer även att finnas i val- och röstningslokaler. Här kan även ytterligare information för partierna komma att läggas ut. Det är partiernas eget ansvar att bevaka informationen på webbplatsen.

Distribution av valsedlar till röstnings- och vallokaler

Av 6 kap 1 § vallagen framgår att det vid val används tre olika slags valsedlar.

 • Valsedlar med parti-valbeteckning s k partivalsedlar,
 • valsedlar med parti- och valbeteckning samt uppgifter om kandidater, s k namnvalsedlar och
 • valsedlar med enbart valbeteckning s k blanka valsedlar.

Kommunen har en skyldighet att tillhandahålla blanka valsedlar och valsedlar för partier i alla tre valen för de partier som vid något av de två senaste riksdagsvalen fått mer än en procent av rösterna i hela landet, och som begärt att valsedlarna ska läggas ut. Det gäller vid valen 2022 för:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 •  Feministiskt Initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

 

Kommunen har även en skyldighet att tillhandahålla valsedlar för partier som är representerade i regionfullmäktige i Skåne eller kommunfullmäktige i Skurup och som begärt att valsedlarna ska läggas ut.

 

För ovanstående partier gäller:

Partivalsedlarna distribueras från Valmyndigheten direkt till kommunen. 

Namnvalsedlarna distribueras till partierna.

Inlämning av namnvalsedlar för vissa partier

I syfte att underlätta hanteringen med namnvalsedlarna ges följande partier möjligheten att lämna in dessa till kommunkansliet för vidare distribution till röstningslokal och vallokal:

 • Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
 • Centerpartiet
 •  Feministiskt Initiativ
 • Kristdemokraterna
 • Liberalerna
 • Miljöpartiet
 • Moderaterna
 • Sverigedemokraterna
 • Vänsterpartiet

Samt partier som är representerade i regionfullmäktige i Skåne eller kommunfullmäktige i Skurup och som begärt att valsedlarna ska läggas ut.

För att distributionen ska gå smidigt gäller följande:

 • Valsedlarna ska vara uppdelade i 10 stycken separata ungefärligt lika stora buntar (för röstningslokalen, åtta vallokaler samt en i reserv). 
 • Buntarna ska vara märkta med parti och typ av valsedel.
 • Valsedlar måste inkomma till kommunen senaste den 10 augusti.

Partierna beslutar själv om buntarnas storlek och kan kontakta kansliet för att få veta antalet röstberättigade per valdistrikt så att de kan fördela sina valsedlar effektivt.

Partierna ansvarar fortfarande för att se till så att valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Valnämnden eller röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta partierna om valsedlarna från övriga partier tar slut.

Inlämning av valsedlar för övriga partier

I syfte att underlätta hanteringen med valsedlar har valnämnden 2022-03-17, § 14, beslutat att övriga partier, som har anmält sitt deltagande till valmyndigheten, ges möjligheten att lämna in valsedlar (parti- och/eller namnvalsedlar) till kommunkansliet för vidare distribution till röstningslokal och vallokal enligt följande:

 • Valsedlarna ska vara uppdelade i 10 stycken separata ungefärligt lika stora buntar (för röstningslokalen, åtta vallokaler samt en i reserv). 
 • Buntarna ska vara märkta med parti och typ av valsedel.
 • Valsedlar måste inkomma till kommunen senaste den 10 augusti.

Partierna beslutar själv om buntarnas storlek och kan kontakta kansliet för att få veta antalet röstberättigade per valdistrikt så att de kan fördela sina valsedlar effektivt.

Partierna ansvarar fortfarande för att se till så att valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. Valnämnden eller röstmottagarna ansvarar inte för att kontakta partierna om valsedlarna från övriga partier tar slut.

Röstberättigade per valdistrikt

 • Skurup NV, Mackleanhallen, 1852 röstberättigade
 • Skurup NO, Skurupshallen, 1534 röstberättigade
 • Skurup SV, Restaurang Rutger, 1551 röstberättigade
 • Skurup SO, Prästamosseskolan (entrén), 2029 röstberättigade
 • Skivarp N, Mölleskolan (matsalen), 1615 röstberättigade
 • Skivarp S-Abbekås, Skivarps bibliotek, 1340 röstberättigade
 • Rydsgård, Rydsgårdsskolan, 1479 röstberättigade
 • Slimminge, Slimmingeby skola, 1386 röstberättigade.

Generellt om ordning i valsedelsställen

Det är röstmottagarna ansvar att upprätthålla god ordningen i valsedelsställen och är därmed de som ställer ut valsedlar i samtliga valsedelsställ.

Vallagen har ändrats inför valen 2022 och valnämnden har övertagit ansvaret för att lägga ut samtliga valsedlar i valsedelställen. Syftet med lagändringen är att ge valnämnderna bättre möjligheter att planera kontrollen av valsedelställen samt påfyllnaden av valsedlarna.

Partierna ansvarar fortfarande för att se till så att valsedlarna inte tar slut under tiden då röstmottagningen pågår. 

Endast de partier som har anmält att de deltar i valen får sina valsedlar utlagda. Ett parti kan anmäla deltagande fram till 30 dagar före valdagen.

Innan valsedlarna kan läggas ut i valsedelställen ska det kontrolleras att partier anmält sitt deltagande samt så att valsedlarna är korrekt utformade och inte är märkta.

Valnämnden har 2022-03-17, § 15, fastställt i vilken ordning valsedlarna ska stå i valsedelställen. Valsedlarna för de partier som anmält deltagande i valet samt lämnat in valsedlar till valnämndens kansli i enlighet med valnämndens beslut 2022-03-17, § 14, ska placeras i bokstavsordning. Därefter kommer blanka valsedlar. Slutligen placeras valsedlar från partier som lämnar sina valsedlar direkt i röstnings-/vallokalen i bokstavsordning.

Ordning i och utanför röstnings- och vallokaler

Partifunktionärer får dela ut valsedlar vid entréerna till röstnings- och vallokaler. Vid denna valsedelsutdelning får de bära partikläder/symboler.

Partifunktionärer som kommer in i val- och förtidsröstningslokaler ska ta av sig/dölja eventuella partisymboler på exempelvis kläder, kassar eller kartonger.

Om det uppstår kö genom entrén ska partierna backa undan, så att väljarna kan få stå ostörda i kön. Partierna ska inte dela ut valsedlar vid kön.

Valaffischering

All valaffischering på offentlig plats kräver Polisens tillstånd för att använda offentlig plats, se https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/. Detta remitteras till Skurups kommun och partier som önskar sätta upp valaffischer på offentlig plats behöver inte något tillstånd utöver polistillståndet. Frågor gällande valaffischering kan skickas till gravochbelamringstillstand@skurup.se.  

Traditionellt har platser enligt denna PDF-fil använts för valaffischering.

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-11-29