EU-information och Skurups EU-arbete

EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges kommuner och Landsting påverkas ungefär 60 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU. Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken. Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.

Europa Direkt Sydskåne

Europa Direkt är EU-kommissionens lokala mötesplats för information om EU, dess organisation, prioriteringar, politik och finansieringsmöjligheter. Idag finns det ett nätverk på ca. 450 Europa Direkt-kontor i Europa varav 16 kontor i Sverige.

De svarar på frågor om EU, guidar dig rätt bland EU-programmen, EU:s regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt Sydskåne drivs i samverkan mellan Skurup, Sjöbo, Tomelilla, Simrishamn, och Ystads kommun och arbetar med att:

Svara på allmänhetens frågor om EU
  • Informera om EU: s politik och stödmöjligheter
  • Främja den lokala debatten om EU och Europa
  • Anordna seminarier, debatter, föreläsningar, utbildningar med mera.
  • Kontakta gärna Europa Direkt Sydskåne och verksamhetsledaren Lia Sandberg.

E-post: europadirekt@sjobo.se
Hemsida: http://europadirektsydskane.se

Europa Direkts hemsida Ditt EU: Denna sida är för unga, samt pedagoger och bibliotekarier i Sydskåne. Här finns information om hur du kan vara delaktig i demokratin och var du kan lära dig mer om EU: http://www.ditteu.se/

EU-station på Skurups bibliotek

Europa Direkt Sydskåne kommer till Skurups bibliotek. Här kommer EU-kommissionens publikationer att ha en naturlig plats att distribueras till allmänheten, men även Sydskånes egen publikation Lär dig mer om EU. Vissa veckor under hösten kommer EU-stationen att vara bemannad och växlar då upp med EU-spel, EU-tipsrunda, medborgardialoger och massa tips till unga om Erasmus +, Europeiska volontärkåren och tävlingar som t.ex. Juvenes Translatores

Följande dagar kommer infostationen att vara bemannad mellan klockan 10-17:

23, 25 och 27 november samt 1 och 3 december.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-02-15