EU-information

EU påverkar på något vis de flesta verksamheter i en kommun. Enligt Sveriges kommuner och Landsting påverkas ungefär 60 procent av de frågor som finns på dagordningen i kommunfullmäktige direkt eller indirekt av EU. Det är även på regional och kommunal nivå som de flesta EU-beslut genomförs i praktiken.

Europa står inför många gemensamma utmaningar och som kommun har vi möjligheter att utveckla våra verksamheter genom EU:s fonder och program tillsammans med andra aktörer.

 

Europa Direkt Lund

Europa Direkt Lund hjälper dig som har frågor om EU:s politik och prioriteringar, fonder och program, eller rent allmänt har frågor om hur EU fungera. Europa Direkt Lund tillhandahåller även gratis informationsmaterial om aktuella Europafrågor, när du vill komma i kontakt med EU:s institutioner eller föra fram dina åsikter om EU-samarbetet.

Europa Direkt Lunds målgrupp är allmänheten i sydvästra Skåne (Trelleborg, Burlöv, Kävlinge, Lomma, Staffanstorp, Svedala, Vellinge, Eslöv, Malmö, Lund och Skurup), med specifikt fokus på ungdomar, skolor, äldre och näringsliv. Och arrangerar event i Lund, Malmö och Trelleborg.

Läs mer på Europa Direkt Lunds hemsida

Om Europa Direkt

Europa Direkt är EU-kommissionens nätverk av informationskontor med allmänheten som sin huvudsakliga målgrupp. Europa Direkt har som främsta syfte att informera lokalt och regionalt i EU:s medlemsländer och finns på ca 400 platser i Europa. Europa Direkt hjälper dig svara på frågor om EU, guida dig rätt bland EU-programmen och regelverk samt arrangerar aktiviteter och evenemang.

Europa Direkt syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete. EDIC ska; svara på allmänhetens frågor om EU och främja den lokala och regionala debatten kring EU-frågor, sprida lättförståelig information om EU:s politikområden, anpassad för lokala och regionala behov samt ge invånare en möjlighet att tycka till om EU:s politik.

 

 

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2021-08-17