Yrkesutbildning - distans

Vi erbjuder yrkesutbildningar på distans via Hermods. Detta innebär att man studerar hemma via Hermods lärplattform NOVO och man har samtidigt möjlighet att komma till skolan för handledning via vårt lärcentrum. Här finns även teknisk utrustning att låna.

Vill du snabbt komma ut i arbetslivet så anmäl dig till några av våra yrkesutbildningar.

Läs mer om utbildningarna här.

Barn- och fritidsprogrammet, inriktning barnskötare/elevassistent

  • Utbildningspoäng: 1300 p
  • Studiestart: Löpande intag
  • Studietakt: Heltid / Deltid


Utbildningen är uppdelad i två delar: bas och påbyggnad.


Barnskötare/elevassistent - bas 

(Länk till Hermods)

Utbildningen barnskötare/elevassistent bas ger dig kunskaper om barn och ungas utveckling, lärande, behov, rättigheter och om de olika pedagogiska verksamheterna. Denna utbildning förbereder dig för ett arbete som till exempel barnskötare i förskolan eller elevassistent i skolan.

Kurskod: BFXAAN
Poäng: 900 p
I basutbildningen finns det två kurser som innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%.

 

Barnskötare - påbyggnad

(Länk till Hermods)

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt skapande verksamhet, det vill säga hur man använder sig av bild och form i pedagogiska verksamheter.

Kurskod: BFXABN
Poäng: 400 p
I påbyggnadsutbildningen finns det en kurs som innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%.

 

Elevassistent - påbyggnad

(Länk till Hermods)

Utbildningen ger dig fördjupade kunskaper om barns lärande och växande samt specialpedagogik, det vill säga om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar.

Kurskod: BFXACN
Poäng: 400 p
I påbyggnadsutbildningen finns det en kurs som innehåller APL (arbetsplatsförlagt lärande) motsvarande minst 15%.

 

Försäljning och service

Administration bas 500p

Påbyggnadsinriktningar;

Påbyggnad mot ekonomi och redovisning 400p

Påbyggnad mot HR 400p
Påbyggnad mot inköp 400p

Påbyggnad mot marknadsföring 400p

 

Handel bas 500p

Påbyggnadsinriktning; 

Påbyggnad mot säljstöd och företagsförsäljning 400p

 

Hotell och turism

Aktiviteter och upplevelser 1400p

Bokning 1200p

Bokning och försäljning 1200p

Gästvärd 500p

Gästvärd försäljning/Guest relations/eventvärd 900p

Hotell bas – våningsservice 700p

Konferensvärd 1200p

Receptionist 1200p

 

Bygg och måleri

Betongarbetare 1100p

Golvläggare 1100p

Murare 1000p

Målare 1000p

Plattsättare 1200p

Träarbetare 1000p

 

För mer information om utbildningarnas innehåll läs här.

Sidansvarig: Therese Nilsson
Sidan uppdaterad 2023-04-03