Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Du hittar uppgifter om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivande (meddelande) om att protokoll justerats, länk till justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett justerat protokoll tillkännages (meddelas)?

Jo, vi talar om att nu är protokollet justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga.

Överklaga

Läs mer om hur det går till att överklaga genom att klicka på länken ”Information om överklagande”.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidieberedning

Individ- och omsorgsberedningen

Kommunutvecklingsberedningen

Samhällsbyggnadsberedningen

Skol- och utbildningsberedningen

Valberedningen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lokala Brottsförebyggande Rådet, BRÅ

Personalutskottet

Skol- och utbildningsutskottet

Socialnämndsutskott

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Kungörelse enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Kungörelse av renhållningsordning avfallsföreskrifter samt kretsloppsplan sk avfallsplan

Valnämnden

Kungörelse slutlig rösträkning

Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas

Beslut om upphävande av föreskriften 12 § 3 i Allmänna lokala ordningsföreskrifterna

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2020-07-08

Länkar

Kommunfullmäktige

Kungörelser till kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelser

Kallelser till de politiska organen

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?