Anslagstavla, officiell

Här publicerar vi anslag/bevis och kungörelser.

Du hittar uppgifter om fullmäktiges sammanträden, tillkännagivande (meddelande) om att protokoll justerats, länk till justerade protokoll och kungörelser.

Vad betyder det att ett justerat protokoll tillkännages (meddelas)?

Jo, vi talar om att nu är protokollet justerat och att det nu finns möjlighet att överklaga.

Överklaga

Läs mer om hur det går till att överklaga genom att klicka på länken ”Information om överklagande”.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktiges presidieberedning

Individ- och omsorgsberedningen

Kommunutvecklingsberedningen

Kultur- och fritidsberedningen

Samhällsbyggnadsberedningen

Skol- och utbildningsberedningen

Valberedningen

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Lokala Brottsförebyggande Rådet, BRÅ

Skol- och utbildningsutskottet

Socialnämndsutskott

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad

Kungörelse enligt Plan- och bygglagen (PBL)

Valnämnden

Kungörelse slutlig rösträkning

Tillkännagivande av delegationsbeslut som inte ska anmälas

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2019-03-27

Länkar

Kommunfullmäktige

Kungörelser till kommunfullmäktiges sammanträden

Kallelser

Kallelser till de politiska organen

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?