Samordning av bygg- och anläggningsprojekt

Skurups Elverk AB kommer under perioden 2016-08-01 - 2020- 09-30 att bygga bredbandsnät på landsbygden i hela Skurups kommun och meddelar på detta sätt möjligheten att samordna denna utbyggnad med extern part.

Enligt kommande "Lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät" skall en nätinnehavare ska på rättvisa och rimliga villkor medge tillträde till fysisk infrastruktur på begäran av en bredbandsutbyggare. 

Skurups Elverk AB informerar endast på detta sätt att fibernätsutbyggnad kommer att ske enligt bifogad karta på stödberättigad landsbygd i Skurups kommun. Utbyggnaden utgår från noder i Skurups tätort, Skivarps tätort och Rydsgårds tätort.
Arbetet inleds med projektering och sökande av tillstånd för att från 2016-08-15 kompletteras med fysisk utbyggnad.

För tillträde var god och sänd skriftlig begäran om samordning snarast men dock så att handlingen senast 2016-07-28 anländer till Skurups Elverk och då antingen på adress 
SkurupsBredband@skurup.se
eller
Skurups Elverk AB, St Torggatan 4 , 274 80 SKURUP.

I begäran skall det framgå vilket geografiskt område som är av intresse för samordning samt namn på kontaktperson som omedelbart är tillgänglig. Vg sänd eventuella frågor till angiven mail-adress snarast men dock senast 2016-07-21. Skurups Elverk ansöker om nödvändiga tillstånd hos berörda myndigheter och markägare från och med 2016-08-01.

Sidansvarig: Ulf Östrand
Sidan uppdaterad 2017-05-17