Fiberkabel

Aktuellt

Här nedan presenterar Skurups Bredband aktuella händelser och planer.

2018-02-14
Onsdagen den 14 mars bjuder vi på Skurups Elverk AB in till en Mini-Mässa i Skurups Folkets Park, där det ges tillfälle att ställa frågor och prata elnät och fiber med oss.
Förutom oss från Skurups Elverk kommer våra underentreprenörer, leverantörer, systerbolag samt några lokala aktörer. Mässans öppettid är mellan 15.00-19.00. Mer information kommer. Alla är varmt Välkomna !

2018-02-09
Efter flertalet problem med bla. framkomligheten och borrning i Rydsgård-1 har vi nu äntligen kunnat lösa dem och kommer från och med måndag 12/2 med full kraft fortsätta lägga ner fiber i marken och slutligen in till kunder. Rydsgård-1 bör bli klart under kvartal 1.

I Grönavall-1 har vi en pågående förrättning, vi fortsätter grävarbetet så långt vi kan.

I Bingsmarken-1 inväntar vi att polis ska delge den berörda markägaren om pågående förrättning. Vi har ännu ingen tid för när vi kommer vidare med lantmäteriförrättningen eller projektet.

2018-02-08
Efter en bra dialog med markägarna i samband med en förrättning i Östra och Västra Vemmenhög-1 inväntar vi nu beslut från Lantmäteriet, därefter kommer vi återuppta arbetet med full kraft förhoppningsvis med start i början av mars.

2018-01-15
Utdragen lantmäteriförrättning pågår fortfarande i Bingsmarken-1, där vi för närvarande inte kan säga hur lång tid det tar innan vi kan fortsätta utbyggnaden och koppla in till resterande fastigheter som är drabbade av detta stopp.
Östra och Västra Vemmenhög-1 har ett stopp och vi inväntar mer information från Lantmäteriet efter nästa möte som hålls i början av februari. Vi fortsätter så snart vi kan.
Lantmäteriförrättningar pågår även i Grönavall-1 och Skurup-Skivarp-1, men vi har förhoppning om att kunna hålla tidsplanen.

2017-11-09
Efter ett nytt möte med våra projektörer har vi ny lyckats hitta en lösning för flertalet av Bingsmarkens kunder. Dock återstår en del hushåll där vi tyvärr måste invänta lantmäteriförrättningens gång. Information skickas ut via brev till dem som vi inte kan bygga till i denna omgång. 

2017-11-07
Efter mötet med lantmäteriet om ärende rörande Bingsmarken-1 kan vi meddela att det dröjer ytterligare tid innan vi kommer vidare.
Anledningen är att inte alla deltagare svarat om de mottagit information om förrättningen.
Skurups Elverk kommer sannolikt installera till de kunder som det går att installera till i nuläget.

2017-11-07
På grund av servicearbete så kommer bredband och IPTV från Connect-TV att ligga nere under morgonen den 14 november i Skurups FFTH-nät. Avbrottet sker kl 04.00-05.00. Beklagar och hoppas ni har förståelse för detta.

2017-11-07
Ikväll håller vi ett informationsmöte i Folkets Park kl 18.30 för fastighetsägare i Östra delen av Skurups Kommun.

2017-10-27
Vi beklagar avbrott som varade under större delen av gårdagen. Vi inväntar fortfarande besked från vår KO och deras underleverantörer vad felet berodde på.
Vi kommer att följa upp på detta som inträffat, då vi vet att det är flera statsnät som också varit drabbade.

2017-10-26
Vi är dessvärre drabbade av ett större driftstopp som omfattar hela Skurups Kommun, vilket vi beklagar. Tekniker arbetar för fullt på att lösa problemet. Vi hoppas det snart är åtgärdat.

2017-09-15
Fler aktörer är ute och försöker sälja fiber på landsbygden. 
Skurups Elverk AB har inget samarbete med Bredbandsbolaget.

Vi vill förtydliga att Skurups Elverk AB är i full gång med utbyggnaden av fiberbredband på landsbygdens alla permanentbebodda hus och till de deltidshus som vi passerar. Skurups Elverk AB är beviljade stödmedel från Länsstyrelsen/EU vilket innebär att vi har krav på oss att bygga ut till alla SL områden inom Skurup kommuns landsbygd senast 2020.

2017-09-12
Efter ett stillastående Havberg, är vi nu i full gång igen. 

2017-09-12
På måndag den 18 september startar schaktning för fiberläggning i Grönavall. Men som i Östra och Västra Vemmenhög har vi markavtal som gått till lantmäteriet, och som kommer försena vissa grävsträckor.

2017-08-21
Måndagen den 7 augusti gick startskottet för Östra och Västra Vemmenhög.
Tyvärr har några markärenden gått till Lantmäteriet, men vi kommer gräva där vi kan i väntan på förrättningen.

2017-08-09
Till berörda lantbrukare och markägare som har ett markavtal i samband med grävning och nedläggning av fiber i marken.
Där NCC har lagt ner brunnar, gjort "vallar", hål i marken, men inte återställt så är det pga att de ännu inte är färdiga och kommer att återvända till det arbetsområdet.
Om detta åsamkar skada på skörden är det LRF som tar med det vid besiktningen, och det räknas med in i skadeersättningen. 

2017-08-01
Skurups Elverk AB har nu börjat att betala ut den ersättning till markägare i Janstorp och Kläggeröd som har ett markavtal för markupplåtelse vid nedläggning av fiber.
Ersättning för skördeskador regleras separat när LRF gjort sin besiktning.

2017-07-24
Information till fiberkunder i områden Östra och Västra Vemmenhög.
Då vi stött på problem gällande några markavtal har Skurups Elverk AB ansökt om ledningsrätt på vissa sträckor för att kunna arbeta vidare med nedgrävning av fiberledning.
Lantmäteriets handläggningstid är ca 12 veckor.

2017-07-19
Just nu bygger vi i:

          - Skurups tätort

          - Havberg område SL41, SL42, SL43, SL11, SL12

          - Kläggeröd område SL58, SL59

          - Bingsmarken område SL02, SL03, SL60, SL61

          - Västra Vemmenhög område SL11, SL12

          - Östra Vemmenhög område SL08, SL09, SL10, SL14

Utbyggnad inleds inom kort i:

          - Grönavall område SL13, SL21, SL25, SL34

          - Rydsgårds tätort

Färdiga områden :

          - Janstorp SL44, SL50, SL55

          - Stora delar av Skurups tätort är klart

2017-07-17
Skurups Elverk AB har nu ett avtal med LRF Konsult, gällande skadereglering i samband med nedläggning av fiberledning i kommunen.
Representant från LRF kommer medverka vid besiktningar samt bedömning av mark och skördeskador som uppstått i samband med anläggningsarbeten.  

2017-06-01
Vi beskriver vart NCCS befinner sig för kanalisering och därefter är det företaget Nilan Engineering AB som gör kundprojektering.

Vår projektplan för hela Skurups Kommun sträcker sig till och med 2020.
Inför utbyggnad av ett nytt SL-område blir alla kontaktade.
Alla som har beställt fiber får en bekräftelse och de som inte beställt får en möjlighet att beställa.

2017-05-29

Information till boende tillhörande område Bingsmarken-1

Pga nya problem som uppstått med tillstånd att gräva gällande en vägsamfällighet, så är vi tvungna att invänta beslut från lantmäteriet. Vi hoppas på snabbt svar och att vi kan komma vidare med grävarbetet igen.

2017-05-08

Just nu bygger vi i:

          - Skurups tätort

          - Janstorp område SL44, SL50, SL55, SL 58, SL 59

          - Havberg område SL41, SL42, SL43, SL11, SL12

          - Kläggeröd område SL58, SL59

          - Bingsmarken område SL02, SL03, SL60, SL61

Utbyggnad inleds inom kort i: 

          - Västra Vemmenhög område SL11, SL12

          - Östra Vemmenhög område SL08, SL09, SL10, SL14

          - Grönavall område SL13, SL21, SL25, SL34

Under våren planerar vi fortsatt utbyggnad i Skurups tätort samt i Rydsgård och Skivarp.
Inplanerade Informationsmöten för Skivarp och Rydsgård.
Skivarp den 16 maj och Rydsgård den 18 maj. Anmälan sker till skurupsbredband@skurup.se 
Eller telefon 0411-536440 eller 0411-536441

2017-01-25

Just nu bygger vi i

-  Skurups tätort

-  Janstorp områden SL44, SL50, SL55, SL58, SL59

-  Bingsmarken områden SL02, SL03, SL60, SL61

Utbyggnad inleds inom kort i

-   Havberg  områden SL41, SL42, SL43, SL11 och SL12

Under 2017 planerar vi i samtliga tätorter, Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås, att ansluta alla kabelTV-kunder som beställt fiber före 15:e februari 2017.

Kartorna under rubriken ”Utbyggnadsområden landsbygd” gäller fortfarande. Se gärna hur vår planerade utbyggnad ser ut här.

För er som tycker att det drar ut på tiden måste vi meddela att när schaktningen är klar så återstår flera moment som alla tar tid innan installation i huset kan genomföras. Vi jobbar med flera arbetslag och så fort vi någonsin kan.
Tyvärr kan en kall väderlek sätta stopp för en del arbeten, tex att blåsa fiber i kanalisation som är fylld med is mm.

 

2016-09-22

Projektstart - kommunens landsbygd

Nu startar utbyggnaden av fibernätet på kommunens landsbygd! När vi blev meddelade att fullt stödmedel beviljats fick vi möjligheten att planera om utbyggnaden för att få ett så effektivt flöde som möjligt. OBS-Endast hus på kommunens landsbygd kommer att anslutas inom stödprojektet. De första områdena som byggs i år:

SL02, SL03, SL41, SL42, SL43, SL44, SL50, SL55, SL58, SL59, SL60, SL61. Klicka här för att komma till översiktlig områdeskarta

 

2016-09-22

Fiberkonvertering tätorter

På grund av oförutsedda hinder har ombyggnaden av kabelTV-nätet försenats. Nytt  för samtliga tätorter är att alla kabelTV-kunder som beställt fiber ska få den inkopplad senast 2017.
Ur konkurrenssynpunkt publiceras inga kartor med utbyggnader för tätorterna. Du som kund kommer att få personligt meddelande från oss.

 

2016-06-16

Utbyggnadsstöd beviljat

Länsstyrelsen har beviljat Skurups Elverk / Skurups Bredband 33 Mkr i stöd för utbyggnad på landsbygden utanför tätorterna. Stödet medför att Skurups Bredband nu kan satsa kraftfullt på utbyggnad av ett öppet fibernät på landsbygden. Planering pågår för fullt.  Utbyggnad pågår just nu med begränsade resurser men efter semestern räknar vi med att kunna bygga fiber med flera arbetslag i olika områden samtidigt.

 

2016-06-02

Nätavgiften

Styrelsen för Skurups Elverk AB beslöt vid sitt senaste styrelsemöte att nätavgiften för bredbandsanslutningen skall vara högst 100 kr/mån under de närmaste 10 åren!! Alltså ingen höjning under den perioden däremot kan nätavgiften sänkas om utrymme medges. Detta kan inträffa om anslutningsgraden blir större än i kalkylerna.

100 Mbit/s i kabel-TV-nätet
Du som är ansluten till kabel-TV-nätet och förberedd för bredband kan sedan den 1 juli 2015 ansluta till internet med 100 Mbit/s!!! Kontakta Sydantenn & Tele AB 040-601 22 22 om du vill ansluta med bredband denna vägen. Det går också bra att kontakta KnutPers i Skurup.

Över 1 300 beställningar av fiberanslutningar till Skurups Bredband!
Fler än 1 300 hushåll i Skurups kommun har valt att beställa en fiberanslutning av Skurups Elverk / Skurups Bredband . Detta är helt fantastiskt! Vi uppskattar det stora intresset och jobbar nu för fullt med utbyggnadsplanering.

-----

2016-06-01

Skurups centralort

Utbyggnad av fiber och kanalisation från vårat teknikhus i centrala Skurup pågår. 
Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i centralorten Skurup ska få den inkopplad under 2016.

Abbekås

Utbyggnad pågår i del av Abbekås och är delvis inkopplad.. Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i Abbekås få den inkopplad under 2016.

Rydsgård

Utbyggnad av området kring Villie i östra Rydsgård pågår för fullt.  Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i Rydsgård ska få den inkopplad under 2016.

Skivarp

Utbyggnad startar inom kort. Nytt teknikhus är uppfört för att kunna serva kunder i Skivarp och Abbekås med omnejd. Planen är nu att alla kabelTVkunder som beställt fiber i Skivarp ska få den inkopplad under 2016.

Landsbygden med stödmedel för utbyggnad utanför tätorter

Över 50% av alla hushåll på landsbygden har nu beställt fiberanslutning till Skurups Bredband!! Nya anmälningar kommer hela tiden. Stödansökan för alla områden är beviljad av Länsstyrelsen.

----

.

----

EU-projekt Elverket
Sidansvarig: Ulf Östrand
Sidan uppdaterad 2018-02-14

Kontakt

Kontaktpersoner:

2017-09-12
Just nu bygger vi i:

-Skurups Tätort:
 Samtliga kabel-tv-områden
-Rydsgård och Skivarps tätort
 Samtliga kabel-tv områden.
-Abbekås-Öst
-Bingsmarken
 SL02,02,60,61
-Västra Vemmenhög:
 SL11,12
-Östra Vemmenhög:
 SL08,09,10,14
-Grönavall:
 SL13,21,25,34

Utbyggnad inleds inom kort
-Skurup-Skivarp-1
 SL15,23,28

Färdiga områden:
-Janstorp
-Kläggeröd
-Havberg

Bildpresentationer från INFO-möten

Nedan finns länkar till bilderna som presenterades vid INFO-möten på respektive plats.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?