Fakta om skräp

Vad är det vanligaste skräpet och vad säger lagen?

I Sverige slängs det en miljard cigarettfimpar på marken per år och det gör fimpen till det vanligaste skräpet som syns på våra gator och torg. Rökning är inte bara farligt för människor utan djur och natur tar också skada av bland annat kadmium som finns i tobaken.

Andra former av skräp som tyvärr dyker upp i naturen är pappers- och plastförpackningar samt glas och metallburkar.

De negativa effekterna av nedskräpning

Nedskräpning ställer till med stora problem för djur och natur. Djuren får i sig skräp eller så trampar de på föremål eller annat skräp som skadar dem. Naturen i sig inte mår bra av att det tar ca en miljon år för glas att brytas ner. En cigarettfimp, som är det skräp som förekommer i störst mängd, kan ta uppåt fem år innan det har bryts ner helt. Nedskräpning kan också leda till att antalet skadedjur t ex råttor ökar.

Årligen kostar nedskräpningen kommunerna och trafikverket minst 380 miljoner kronor. Att tömma ett papper från en papperskorg kostar idag skattebetalarna 20 öre, medan det kostar ca 3 kr att plocka upp det från marken.

Diagram, antalet skräp per 10 m2
Nedskräpning

Vad säger lagen?

Att skräpa ner är sedan många år förbjudet i Sverige. Den som medvetet eller slarvar med att slänga skräp i naturen kan enligt Miljöbalken dömas till böter eller fängelse i högst ett år.

Nedskräpning av en mildare grad kan innebära att polisen kan ge böter redan på plats.

Skräp innebär enligt lagen: Större och mindre föremål av papper, glas, metall, engångsgrillar, möbler, hemelektronik, byggavfall, fimpar med mera.

Vilket skräp syns med på våra gator och torg och i skogen
Vilket skräp syns mest på våra gator och torg och i skogen?: Håll Sverige Rent
Sidansvarig: Sara Östberg
Sidan uppdaterad 2020-07-27