Samverkan ger bättre stöd under kriser

Kommunen har ett särskilt ansvar under kriser. Därför inleder nu Skurup ett fördjupat samarbete med Trelleborg och Vellinge för att förbättra krisstödsarbetet. Under kriser har kommunen har bland annat ansvar att ge alla människor stöd, information, erbjuda mat, skydd och stöd till utsatta och drabbade.

Uthålligare stöd

Allt detta kräver både uthållighet och samordning. Därför kommer nu Skurup, Trelleborg och Vellinge att samordna sina resurser för att skapa ett ännu bättre krisstöd. En ny krisstödsorganisation träder i kraft den 1 december. Den innebär i praktiken att krisstödet blir starkare, uthålligare och bättre på att hjälpa drabbade.

På köpet får kommunerna dessutom en större samlad erfarenhet och bättre möjligheter till kompetensutveckling.

Utöver detta minskar risken för att den egna kommunens krisstödsgrupp är personligt berörd av en händelse som äger rum i den egna kommunen. Det finns fördelar med att en annan kommuns personal kan gå in i sådana händelser.

Varje kommun har utsett en krisstödsledning samt två resursgrupper vilka ska möta de drabbade. Vid en händelse planerar de tre krisstödsledningarna för vilka insatser man tror sig behöva göra och för bemanningen av dessa. 

Olika typer av kriser ställer krav på samhället vad gäller såväl sociala som praktiska stödinsatser. Flyg-, tåg- eller trafikolyckor med många direkt eller indirekt (vittnen, anhöriga) drabbade, katastrofer som Estonia 1994, flodvågskatastrofen i Sydostasien 2004 och stormen Gudrun som lamslog stora delar av södra Sverige 2005 är exempel på sådana kriser.

Aktivering av krisstöd

Skulle någon av kommunerna aktivera sitt krisstöd så kommer det finnas information om detta på respektive kommuns hemsida. 

Sidansvarig: Anna Palmgren
Sidan uppdaterad 2016-09-09

Länkar

Kriskommunikationsplan

antagen i kommunfullmäktige 2016-08-29

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?