Naturmarken

Utredning av Naturmarken och Skivarpsåns mynning

Skurups kommun genomförde under 2013 en växt- och djurinventering där fokus låg på grod- och kräldjur, fågellivet, vattenlevande organismer samt kärlväxter.

Utredningen mynnade ut i en utvecklingsplan där målsättningen är att skapa ett natur- och rekreationsområde som kan nyttjas av många olika grupper av människor.

Området har goda förutsättningar för att bli ett attraktivt utflyktsmål inom många olika intresseinriktningar däribland botanik, fågelskådning, fritidsfiske, men också för skolor och förskolor.

Genom att åtgärdsförslagen som finns med i utvecklingsplanen genomförs kommer flora och fauna att gynnas samt att de kulturhistoriska värdena kommer att bevaras och att tillgängligheten kommer att förbättras.

Utredningen delfinansieras av Naturvårdsverket genom Lokala naturvårdssatsningar (LONA).

Allmän information om området

Det har gjorts ett flertal fynd av fornlämningar längs kusten och troligtvis har området kring Skivarpsåns nedre dalgång brukats som betes- och odlingsmark sedan stenåldern. Kring åns mynning har det också påträffats flatmarksgravar, gravhögar och boplatser från sten- brons- och järnåldern.

Bongska marken är ett annat namn för området och namnet syftar på att större delen av marken tidigare användes som grönsaksodling och tillhandahöll råvaror till Bongs fabriker i början av 1900-talet.

Idag är området välkänt i botaniska kretsar med anledning av de 13 olika rosarterna som observerats däribland de akut hotade åkerrosen och syd äppelrosen. Fritidsfisket är också populärt och FK Sydfiskarna bedriver sedan många år tillbaka miljö- och fiskevård samt att de anordnar tävlingar under året.

Skivarpsån
Skivarpsån
Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2016-04-18

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?