113 13 - Nytt nummer vid olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nya nationella informationsnummer vid olyckor och kriser.

Dit kan man ringa om man vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en större storm, en influensaepidemi eller översvämning. Man kan också ringa och lämna information på 113 13.

Ring alltid 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö.
 

112   Nödnummer vid fara för liv, egendom eller miljö
1177   Sjukvårdsrådgivning
114 14 Polisens nummer vid icke akuta händelser
113 13  Informationsnummer vid allvarliga olyckor och kriser

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-02-02