Förtroendevalda kommunstyrelsen

Mandatperioden 2019 - 2022

Ordförande:
Lena Axelsson (S) lena.axelsson@skurup.se

1 vice ordförande:
Jörgen Lidfeldt (-) jorgen.lidfeldt@skurup.se

2 vice ordförande:
Åsa Ekblad (M) mailto:asa.ekblad@skurup.se

Ledamöter:
Johan Bolinder (M)
Nicklas Olsson (M)
Åsa Ekblad (M)
Kent Olsson (SkuP)
Solbritt Lundgren (C)
Lars Nyström (SD)
Jörgen Lidfeldt (-)
Jimmy Nilsson (-)
Magnus Alm (S)
Lena Axelsson (S)
Roland Hansson (S)
Therese Nilsson (L)
Babak Rahimi (V)

Ersättare: 
Bianka Berg (M)
Björn Hortevall (M)
Loubna Stensåker Göransson (M)
Ingemar Johansson (C)
Claes Göran Kullberg (-)
Pernilla Lidfeldt (-)
Lars Dekan (-)
Ingvar Wennersten (SD)
Jessica Möller (S)
Tommy Göransson (S)
Yvonne K Nilsson (S)
Sven Åke Strandberg (KV)
Göran Rudelius (S)

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-05-02