Biotopskydd

Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda kan förklaras som biotopskyddsområde.

Huvudsyftet med biotopskyddet är att långsiktigt bevara naturvärdena och den biologiska mångfalden. Inom ett biotopskyddsområde får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärder som kan skada naturmiljön.

Regeringen har beslutat att följande mindre mark- och vattenområden i jordbruksmark utgör biotopskyddsområden
(så kallat generellt biotopskydd):

• Alléer (minst 5 träd)
• Källor med omgivande våtmark, högst 1 hektar
• Odlingsrösen
• Pilevallar
• Småvatten och våtmarker, högst 1 hektar
• Stenmurar
• Åkerholmar, högst 0,5 hektar

Sidansvarig: Lena Johansson
Sidan uppdaterad 2014-08-08

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00
E-post: kansli@skurup.se
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup

Organisationsnummer 212000-1082
E-faktura: Information om fakturering (länk)

 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?