Vattenpipa vanligt bland ungdomar

Allt färre vuxna röker. Däremot är det en ökande tendens att unga börjar röka. Det kommer också in nya rökprodukter till Sverige som ungdomar snabbt tar till sig. Vattenpipstobak är en sådan produkt. En vanlig missuppfattning är att vattenpipstobak är mindre skadlig än ”vanlig” tobak.

Hälsorisker

  • På grund av tobakens höga fuktighetshalt bildas det mer rök än av vanlig tobak. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är det rök motsvarande 100 cigaretter som rökaren får i sig vid en röksession.
  • Att dra in rök i lungorna är alltid farligt vare sig den innehåller nikotin eller inte. I vattenpipsrök finns kolmonoxid, tjära, tungmetaller och andra cancerframkallande ämnen, ofta i höga halter. Partiklar från kolet finns också med i röken.
  • Är det tobak man röker finns beroendefrågan också med. En röksession motsvarar nikotinet från 6-7 cigaretter.
  • Att röka vattenpipa kan vara en första gränsöverskridande handling. Tonåringen lär sig att dra halsbloss och röka på ett mycket behagligare sätt än med cigarrettrökning.
  • Forskning visar att ungdomar som röker i större utsträckning prövar narkotika än de som inte röker.

18-års gräns gäller för inköp

Vattenpipstobak som säljs i Sverige ska ha svensk varningstext och punktskatt (1.560 kronor/kilo) för röktobak ska vara erlagd. Det är 18-års åldersgräns på att inhandla all tobak. Ingen av dessa tre kriterier brukar vara uppfyllda när det gäller vattenpipstobak.

Vill du veta mer?

Se informationsbladet "Att röka vattenpipa. Information om hälsorisker" under länkar. Du kan också läsa mer i Världshälsoorganisationens rapport "TobReg - Advisory Note Waterpipe Tobacco Smoking". Du hittar den på deras webbplats, under länkar.

Sidansvarig: Owe Rindstrand
Sidan uppdaterad 2016-04-26