Skol- och utbildningsförvaltningen

Skol- och utbildningsförvaltningen har ansvar för följande sakområden:

 

  • Förskola
  • Grundskola
  • Grundsärskola
  • Fritidshem
  • Elevhälsa
  • Gymnasieskola 
  • Gymnasiesärskola
  • Vuxenutbildning och SFI 
  • Uppdragsutbildning
  • Kommunala aktivitetsansvaret 
Sidansvarig: Nina Daniel Ceihagen
Sidan uppdaterad 2022-03-29