Hjälpmedel

För dig som behöver hjälpmedel för att förflytta dig eller på andra sätt klara din dagliga livsföring finns möjlighet att låna sådana av kommunen. Det är arbetsterapeut eller fysioterapeut som utifrån medicinsk behovsbedömning provar ut och förskriver de hjälpmedel du behöver. De lär dig även hur du ska använda hjälpmedlen.

 

Låna hjälpmedel

Hjälpmedlen får du låna så länge du har behov av dem. Du måste vara folkbokförd och bosatt i kommunen för att få låna hjälpmedel. Om du önskar hjälpmedel, kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut i ditt område.

Planerad knä-eller höftoperation

Om du behöver hjälpmedel i samband med planerad knä-eller höftoperation, kan du mot en avgift få ett "op-kit" av kommunen https://www.skurup.se/avgifter-2021. Dessa hjälpmedel ska inte lämnas tillbaka.

I op-kittet ingår 1 st fristående toalettstol, 1 st strumppådragare, 1 st förhöjningsdyna 40*40cm, 1 st duschstol med eller utan arm och ryggstöd.

Hjälpmedlen hämtas på Lillgården första våningen

Lillgatan 1 Skurup

Onsdagar kl:13.00-14.00

Det är även möjligt att köpa eller hyra dessa hjälpmedel på den öppna marknaden.

Hyra hjälpmedel.

Kommunen kan hyra ut hjälpmedel i de fall förskrivning av hjälpmedel inte är aktuellt, exempelvis hjälpmedel till fritidsboende eller resor. Det gäller både till personer som vistas i en kommun men är bosatt i en annan samt till personer som är folkbokförda i kommunen. Vid hyra av hjälpmedel får hyrestagaren själv bekosta transporten av hjälpmedlet.

Man kan få hyra hjälpmedel som man inte behöver i sitt vardagliga liv men kanske har behov av om man reser bort eller har någon på besök som har behov av hjälpmedel.

För att kunna hyra hjälpmedel måste man vara ute i god tid. Minst 6 veckor före datumet då man behöver hjälpmedlet måste man höra av sig till oss så vi hinner ta hem de hjälpmedel som behövs.

Hyran är baserad på Kommunförbundets taxa.

Kommunrehab nås på telefon 0411-53 61 58 måndag-fredag kl. 8.00-9.00

Lämna tillbaka hjälpmedel

När du ska återlämna hjälpmedel som du lånat av Skurups kommun gör du detta på:
Lillgården första våningen
Lillgatan 1, Skurup
onsdagar kl. 13.00 – 14.00

Behöver du återlämna hjälpmedel vid en annan tidpunkt gör du detta enligt överenskommelse. Ring 0411-53 61 58.

Hämtning

Om du inte själv eller med hjälp av närstående kan återlämna hjälpmedel, kan vi hämta mot en avgift, klicka här för att se kommunala avgifter.

Tiden gäller även för dig som fått hjälpmedel ordinerade/rekommenderade av arbetsterapeut eller fysioterapeut på vårdcentralen och som ska hämta dessa hjälpmedel.
B.R.O. = Bemötande, Rehabilitering, Omvårdnad

 

­

Sidansvarig: Charlotte Åkerman
Sidan uppdaterad 2022-08-03