Lediga tomter

Är du intresserad av att köpa en kommunal tomt och bygga nytt hus? Skurups kommun tillhandahåller fribyggartomter till privatpersoner som önskar bygga sitt eget hus. För att få erbjudande om tomt behöver du ställa dig i den kommunala tomtkön.

Anmäl dig till Skurups kommuns tomtkö

Anmälan till tomtkön sker digitalt via kommunens e-tjänst. Anmäl dig till kommunens tomtkö digitalt, här hittar du mer information.

För att få stå i tomtkön behöver en tomtköavgift på 250 kr betalas in till kommunens bankgiro:610-8799. Märk inbetalningen med "Tomtköavgift DITT NAMN". Denna inbetalning behöver göras årligen för att behålla din köplats. Du förlorar ej din köplats av att tacka nej vid erbjudande om tomt. Glöm inte att kontakta oss på tomtkon@skurup.se om dina kontaktuppgifter ändrats efter registreringen.

Så fördelar vi lediga tomter

När det finns kommunala tomter till försäljning kommer de registrerade i tomtkön att informeras per mail. Under en bestämd tid får sökanden sedan möjlighet att rangordna de tillgängliga tomterna. När flera sökanden lämnar intresse på samma tomt tilldelas tomten till den med bäst köplats. Ytterligare instruktioner inkluderas i informationsutskicket för det specifika tomtsläppet.

Hur går det till efter tilldelning av en fribyggartomt?

Efter tilldelning av tomt undertecknas ett köpeavtal mellan köpare och kommunen, och en handpenning på 10 % av köpeskillingen måste betalas in. Köpeavtalets giltighet är, utöver handpenningen, beroende av inbetald tomtköavgift samt beviljat bygglov. Det sökta bygglovet behöver överensstämma med gällande detaljplan för att beviljas. För att få tillträda sin reserverade tomt behöver även hela köpeskillingen vara inbetald. När köpeskillingen är inbetald kommer kommunen utfärda ett köpebrev med vilken köparen söker lagfart hos Lantmäteriet. 

Köparen ansöker sedan om anslutning till VA, el samt fiber hos kommunen vars kostnader ej innefattas av köpeskillingen. Plan- och bygglovsavgift tillkommer också. För mer information har kommunen tagit fram en lathund för fribyggartomter som verkar som hjälpmedel för intressenter och sökanden. Här hittar du lathunden för fribyggartomter i Skurups kommun.

Aktuella tomter till försäljning

Skurups kommun arbetar med att möjliggöra för fribyggartomter i våra fyra tätorter Skurup, Rydsgård, Skivarp och Abbekås. 

 

Västeräng, Skurups tätort

Det största exploateringsprojektet sedan 70-talet pågår just nu på Västeräng – beläget med gångavstånd från tågstationen. Här hittar du mer information om Västerängsprojektet.

Vad får byggas på Västeräng?

 • Högsta tillåtna totalhöjd: 8 meter
 • Största tillåtna byggnadsarea: 30% av fastighetsarean
 • Utformning: Fasad i stenmaterial, tegel eller puts – inslag av trä får ej överstiga 30% av fasadytan
 • Placering: Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns

Etapp 1

I området för etapp 1 kommer en park, förskola, särskilt boende för äldre samt bostäder i varierande upplåtelseformer att byggas. Totalt tillhandahålls 22 fribyggartomter för etappen. Dessa tomter har redan släppts till tomtkön.

Tomter till salu (se karta här):

 • Blåklockan 1: 1300 kvm Pris: 1 099 800 kr
 • Blåklockan 3: 1078 kvm Pris: 911 988 kr
 • Blåklockan 4: 1079 kvm Pris: 912 834 kr
 • Blåklockan 5: 1080 kvm Pris: 913 680 kr
 • Rödklövern 1: 1064 kvm Pris: 900 144 kr
 • Rödklövern 2: 1082 kvm Pris: 915 372 kr

Etapp 2

I området för etapp 2 kommer park, grundskola med sporthall samt villor och radhus att byggas. Markentreprenaden för etapp 2 pågår just nu och beräknas vara klart sommaren 2023. Totalt tillhandahålls 35 fribyggartomter som nu har släppts till tomtkön. Kommunen har tilldelat de tomter som intressenter reserverade och nu är tomterna öppna för alla i tomtkön oavsett köplats. Vill du ha en tomt hör av dig till oss. 

Tomter till salu (se karta här):

 • Fjärilen 1: 900 kvm Pris: 780 000 kr (RESERVERAD)
 • Fjärilen 2: 907 kvm Pris: 780 000 kr (RESERVERAD)
 • Fjärilen 3: 910 kvm Pris: 780 000 kr (RESERVERAD)
 • Fjärilen 4: 685 kvm Pris: 730 000 kr
 • Fjärilen 5: 686 kvm Pris: 730 000 kr
 • Fjärilen 6: 686 kvm Pris: 730 000 kr
 • Fjärilen 7: 901 kvm Pris: 780 000 kr
 • Fjärilen 8: 907 kvm Pris: 780 000 kr
 • Fjärilen 9: 907 kvm Pris: 780 000 kr
 • Skalbaggen 1: 826 kvm Pris: 760 000 kr
 • Skalbaggen 2: 662 kvm Pris: 720 000 kr
 • Skalbaggen 3: 658 kvm Pris: 700 000 kr
 • Skalbaggen 4: 857 kvm Pris: 770 000 kr
 • Skalbaggen 5: 858 kvm Pris: 770 000 kr
 • Skalbaggen 6: 844 kvm Pris: 760 000 kr
 • Skalbaggen 7: 889 kvm Pris: 770 000 kr
 • Skalbaggen 8: 896 kvm Pris: 780 000 kr (RESERVERAD)
 • Skalbaggen 9: 1662 kvm Pris: 950 000 kr (RESERVERAD)  
 • Stekeln 1: 848 kvm Pris: 760 000 kr
 • Stekeln 2: 860 kvm Pris: 770 000 kr
 • Stekeln 3: 1061 kvm Pris: 810 000 kr
 • Trollsländan 1: 1213 kvm Pris: 850 000 kr (RESERVERAD)
 • Trollsländan 2: 712 kvm Pris: 730 000 kr
 • Trollsländan 3: 714 kvm Pris: 730 000 kr
 • Trollsländan 4: 702 kvm Pris: 730 000 kr
 • Trollsländan 5: 738 kvm Pris: 740 000 kr 
 • Trollsländan 6: 722 kvm Pris: 740 000 kr
 • Trollsländan 7: 734 kvm Pris: 740 000 kr 
 • Trollsländan 8: 1018 kvm Pris: 800 000 kr  (RESERVERAD)
 • Trollsländan 9: 1609 kvm Pris: 770 000 kr 
 • Trollsländan 10: 857 kvm Pris: 770 000 kr 
 • Trollsländan 11: 856 kvm Pris: 770 000 kr
 • Trollsländan 12: 856 kvm Pris: 770 000 kr
 • Trollsländan 13: 852 kvm Pris: 770 000 kr 

Hör gärna av dig om du har några frågor om fribyggartomter eller tomtkön till tomtkon@skurup.se.


Sidan uppdaterad 2023-09-08