Östergårdsskolan

Vår skola, som byggdes 1984, är en F-6 skola med ca 270 barn i grundskolan och i förskoleklasserna samt särskolan. Skolan finns i den norra delen av Skurups tätort med en härlig utemiljö och närhet till grönområden bl.a. Zimmermans backe.

 

Nyhet för vårterminen 2019.

Vi kommer att erbjuda sportaktiviteter på onsdagar mellan kl 15.15 -16.15 under terminens gång. Detta gäller för alla elever i årskurs 5-6. 

Mer information finns i länken.

Sport aktivitet onsdagar.

 

 

Om skolan

Östergårdsskolan är en år F-6 skola som ligger inne i tätorten Skurup. Skolan erbjuder olika upplevelser som barnen grundar sitt lärande i. Här arbetar vi hälsofrämjande där barnen ofta vistas ute med mycket fysiska aktiviteter under dagen.

Verksamheten är indelad i ett gemensamt spår för barn som går sitt första skolår samt två spår för övriga elever på skolan.

 

Vi utbildar framtidens barn

Vi ska utbilda våra barn så att de får en beredskap inför framtiden bestående av:

  • Umgängeskompetens
  • Förmåga att tillgodogöra sig kunskaper
  • Samspela med andra
  • God självtillit
  • Förståelse för sitt eget lärande
  • Vilja att lära mer

Första året

Sitt första år på Östergårdsskolan går eleverna på Lärkan i förskoleklass. Där är eleverna indelade i två mentorsgrupper. Till Lärkan hör också en fritidsavdelning som heter Falken där barnen möter delvis samma personal som under skoltiden. På Lärkan arbetar tre förskollärare tillsammans med en grundskollärare för de tidigare åren för en flexibel och individuell utveckling hos eleverna.

När eleverna har gått i förskoleklass på Östergårdsskolan börjar eleverna i ett av spåren A eller B. Mellan skolår 1 och 3 kommer eleverna att ha samma mentorsgrupp och pedagoger. När eleverna sedan börjar sitt 4:e skolår får de nya pedagoger och går i samma mentorsgrupp fram till man slutar på Östergårdsskolan sitt 6:e år. I A- och B-spåret arbetar förutom grundskollärare även fritidspedagoger, barnskötare, slöjdlärare och specialpedagoger.

Modersmål

För elever som inte har svenska som modersmål och som är nyanlända till Sverige, har vi en specialverksamhet där vi kombinerar intensiv svenskundervisning med studiehandledning på modersmålet. För närvarande har vi denna verksamhet för elever som talar arabiska, albanska, polska, thailändska och engelska. I gruppen arbetar två lärare i svenska som andraspråk samt modersmålslärare.

Vi strävar efter att våra nyanlända elever så fort som möjligt får goda kontakter med skolans övriga elever och får tillfälle att öva sitt nya språk. Därför har dom sin grupptillhörighet i någon av mentorsgrupperna och efterhand som de lär sig svenska tillbringar de mer och mer av skoldagen i dessa grupper.

Fritidshem

Det finns tre olika fritidshem för eleverna. Falken för barn som går i förskoleklass och årskurs 1. Måsen är för årskurs 2-3. Örnen för årskurs 4-6. På alla avdelningarna finns personal som känner barnen och som också arbetar med dem under skoltid.

Sidansvarig: Mia Kniberg
Sidan uppdaterad 2019-02-04

Kontakt

Kontaktpersoner:

Postadress:
Östergårdsskolan
Skurups kommun
274 80 Skurup

Besöks-/leveransadress:
Sotaregatan 1, Skurup
Se karta

Kontakt Fritids

Falken: 0411-536238
             0738-560808

Måsen: 0738-560809

Örnen: 0738-560739

Länkar

Synpunkter, positiva eller negativa

Fyll i på skärmen direkt eller skicka in det med posten.
I Synpunktsbladet kan du lämna synpunkter enligt skollagen 2010:801 4 kap. 8§.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?