Rutgerskolan

Vi sätter den enskilda elevens lärande i fokus där vi sätter likhetstecken mellan goda kunskaper och en god start i livet!

Om Rutgerskolan

Rutgerskolan ligger mitt i Skurup och nära vackra parkområden, bibliotek och kommunikationer.  Vår skola är en ståtlig tegelbyggnad från 1900-talets början. Här går ca 200 elever i åldrarna 5-12 år.

För att nå målen använder vi oss av olika pedagogiska inriktningar som innebär bland annat mycket utevistelse för de yngre barnen för att sen övergå i kunskap om sig själv i förhållande till omvärlden för de något äldre barnen.

Kamratstödjare, klassråd och skolråd tycker vi är viktigt för att skapa trivsel för alla samt för att öka elevinflytandet. Skapande uttrycksmedel är ett viktigt inslag i verksamheten med mycket sång och musik.

I huset sjuder det av många olika aktiviteter. Under dagtid har vi fritids, fritidsklubb, skola och kulturverksamhet. På kvällarna finns olika föreningar i huset. Vår stora härliga aula, Stora salen, är också flitigt använd både under dagtid och kvällstid.

Barn på rast, Rutgerskolan

Personalen

Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara på allas olika kompetenser och erfarenheter. Vi har även utbildade lärare i musik, slöjd, idrott och hem- och konsumentkunskap.

Kulturskolans närhet gör att vi på ett naturligt sätt har ett bra samarbete. Vi har ofta konserter med skolkören och flertalet elever spelar något instrument. Genom att låta eleverna arbeta med bild, film, drama och musik lär vi dem att uttrycka sina känslor på olika sätt.

Fokus på kunskapsmålen

Vår skola lägger fokus på struktur och strävar efter att alla elever ska nå kunskapsmålen i de olika ämnena. Kontinuerliga uppföljningar görs av klasslärarna tillsammans med elever och föräldrar samt med elevhälsan där skolsköterska, speciallärare, kurator och rektor ingår.

Elever i behov av extra stöd träffar speciallärare eller resurslärare under olika perioder. Varje enskild elevs förutsättningar, erfarenheter och förmåga ligger till grund för planering av verksamheten. Eleverna ska känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande.

Vi är övningsskola till Malmö Högskola och tar fortlöpande emot lärarstudenter med olika pedagogiska inriktningar.

Vi arbetar aktivt mot mobbning

På skolan har vi ett aktivt Trygghetsteam som träffas varje vecka. Eleverna är delaktiga i detta genom att varje klass utser två kamratstödjare. Vi arbetar regelbundet med samarbetsövningar som tränar eleverna att vara goda kamrater. Alla som har misstanke om att det förekommer mobbning eller annan form av kränkande beteende på skolan kan anmäla detta till vilken vuxen som hels på skolan, som i sin tur lämnar vidare till Trygghetsteamet om man inte själv kan lösa detta i arbetslaget.

Rutgerskolan på Facebook

Sidansvarig: Christin Stigborg
Sidan uppdaterad 2018-09-07

Kontakt

Kontaktpersoner:

Postadress:
Rutgerskolan
Skurups kommun,
274 80 Skurup

Besöks-/leveransadress:
St Torggatan 11,  Skurup
Se karta

Sjukanmälan via talsvar
Tel: 0411-53 63 39

Länkar

Synpunkter, positiva eller negativa

Fyll i på skärmen direkt eller skicka in det med posten. Gäller även för synpunkter om webbtillgänglighet.
I Synpunktsbladet kan du lämna synpunkter enligt skollagen 2010:801 4 kap. 8§.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-tors 8-16.30, fre 8-15
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?