Prata med din politiker

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ann-Helen Nilsson (C), ann-helen.nilsson@skurup.se
1:e vice ordförande: Sten Hamberg (M), sten.hamberg@skurup.se
2:a vice ordförande: Arne Nilsson (SD), arne.nilsson@skurup.se

Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Bolinder (M), johan.bolinder@skurup.se
1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se
2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se

Kommunutvecklingsberedningen

Ordförande: Jörgen Sjöslätt (C), jorgen.sjoslatt@skurup.se
1:a vice ordförande: Anders Kristiansen (SKuP), anders.kristiansen@skurup.se
2:e vice ordförande: Lars Dekan (SD), lars.dekan@skurup.se

Skol- och utbildningsberedningen

Ordförande: Loubna Stensåker Göransson (M), loubna.stensaker-goransson@skurup.se
1:a vice ordförande: Solbritt Lundgren (C), solbritt.lundgren@skurup.se
2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (SD), jimmy.nilsson69@skurup.se

Samhällsbyggnadsberedningen

Ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se
1:e vice ordförande: Martin Hansson (M), martin.hansson@skurup.se
2:a vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (SD), jorgen.lidfeld@skurup.se

Individ- och omsorgsberedningen

Ordförande: Kristina Andersson (M), kristina.andersson@skurup.se
1:e vice ordförande: Pontus Axgart (M), pontus.axgart@skurup.se
2:e vice ordförande: Ingvar Wennersten (SD),ingvar.wennersten@skurup.se

Myndighetsnämnden för Miljö och Byggnad

Ordförande: Björn Hortevall (M), bjorn.hortevall@skurup.se
1:e vice ordförande: Andreas Oskarsson (M), andreas.oskarsson@skurup.se
2:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (SD), jorgen.lidfeldt@skurup.se

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg

Ordförande: Bianka Mårtensson (M), bianka.martensson@skurup.se
1:e vice ordförande: Mats Björkman (M), mats.bjorkman@skurup.se
2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (SD), jimmy.nilsson69@skurup.se

Revisorer

Ordförande: Karl Kårebrant (SD), karl.karebrant@skurup.se
Vice ordf: Bertil Nordström, bertil.nordstrom@skurup.se

Överförmyndare

Ordinarie: Kent Olsson (-), overformyndare@skurup.se
Ersättare: Ingvar Wennersten (SD) ingvar.wennersten@skurup.se

Skurupshem AB

Ordförande:  Staffan Andersson, 0703-27 39 00,staffan.andersson@danir.com 
1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se
2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (SD), jimmy.nilsson69@skurup.se

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2020-05-15