Prata med din politiker

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ann-Helen Nilsson (C), ann-helen.nilsson@skurup.se

1:e vice ordförande: Sten Hamberg (-), sten.hamberg@skurup.se

2:a vice ordförande: Arne Nilsson (SD), arne.nilsson@skurup.se

Kommunstyrelsen

Ordförande: Lena Axelsson (S) lena.axelsson@skurup.se Öppnas i nytt fönster

1 vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-) jorgen.lidfeldt@skurup.se Öppnas i nytt fönster

2 vice ordförande: Åsa Ekblad (M) asa.ekblad@skurup.se

Kommunutvecklingsberedningen 

Ordförande: Jörgen Sjöslätt (C), jorgen.sjoslatt@skurup.se 

1:e vice ordförande: Lars Dekan (-), lars.dekan@skurup.se 

2:e vice ordförande: Anders Kristiansen (SkuP), anders.kristiansen@skurup.se

Skol- och utbildningsberedningen 

Ordförande: My Ylinen (S) my.ylinen@skurup.se

1:a vice ordförande: Solbritt Lundgren (C), solbritt.lundgren@skurup.se

2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se 

Samhällsbyggnadsberedningen 

Ordförande: Vakant

1:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-), jorgen.lidfeldt@skurup.se 

2:a vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se

Individ- och omsorgsberedningen 

Ordförande: Anders Turesson (S), anders.turesson@skurup.se

1:e vice ordförande: Vakant

2:e vice ordförande: Ingvar Wennersten (SD), ingvar.wennersten@skurup.se 

Personalutskottet

Ordförande: Magnus Alm (S) magnus.alm@skurup.se

1:e vice ordförande: Pernilla Lidfeldt (-) pernilla.lidfeldt@skurup.se

2:e vice ordförande: Åsa Ekblad (M), asa.ekblad@skurup.se

Skol- och utbildningsutskottet

Ordförande: Magnus Alm (S) magnus.alm@skurup.se

1:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-) jimmy.nilsson69@skurup.se 

2:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M) nicklas.olsson@skurup.se

Socialnämndsutskottet

Ordförande: Jessica Möller (S) jessica.moller@skurup.se

1:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-) jimmy.nilsson69@skurup.se

2:e vice ordförande: Åsa Ekblad (M) asa.ekblad@skurup.se

Myndighetsnämnden för Miljö och Byggnad 

Ordförande: Jörgen Lidfeldt (-) jorgen.lidfeldt@skurup.se

1 vice ordförande: Roland Hansson (S) roland.hansson@skurup.se

2 vice ordförande: Björn Hortevall (M) bjorn.hortevall@skurup.se

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg 

Ordförande: Jessica Möller (S) jessica.moller@skurup.se

1 vice ordförande: Jimmy Nilsson (-) jimmy.nilsson69@skurup.se

2 vice ordförande: Bianka Berg (M) bianka.berg@skurup.se

Revisorer 

Ordförande: Karl Kårebrant (SD), karl.karebrant@skurup.se

Vice ordförande: Bertil Nordström (M), bertil.nordstrom@skurup.se

Överförmyndare 

Ordinarie: Kent Olsson (SkuP), overformyndare@skurup.se

Ersättare: Ingvar Wennersten (SD) ingvar.wennersten@skurup.se 

Skurups Kommunhus AB

Ordförande: Anders Bengtsson (L) anders.bengtsson@skurup.se

1:e vice ordförande:  Lena Axelsson (S) lena.axelsson@skurup.se 

2:e vice ordförande: Vakant

Skurups Elverk AB

Ordförande: Magnus Alm (S) magnus.alm@skurup.se

1:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-) jorgen.lidfeldt@skurup.se

2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se

Skurups Energihandel AB

Ordförande: Magnus Alm (S) magnus.alm@skurup.se

1:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-) jorgen.lidfeldt@skurup.se

2:e vice ordförande: Vakant

Skurups Jordbruks AB

Ordförande: Christer Larsson (C), christer.larsson@skurup.se

1:e vice ordförande: Vakant

2:e vice ordförande: Magnus Andersson (M), magnus.andersson1@skurup.se

Skurups Kommunala AB

Ordförande: Sten Hamberg (-), sten.hamberg@skurup.se

1:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-), jorgen.lidfeldt@skurup.se

2:e vice ordförande: Claes Lind (M) claes.lind@skurup.se

Skurupshem AB 

Ordförande: Sven Rosengren (SkuP), sven.rosengren@skurup.se

1:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se

2:e vice ordförande: Andreas Oskarsson (M) andreas.oskarsson@skurup.se

 

Sidansvarig: Matilda Ramsten
Sidan uppdaterad 2022-10-18