Prata med din politiker

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.

Kommunfullmäktige

Ordförande: Ann-Helen Nilsson (C), ann-helen.nilsson@skurup.se

1:e vice ordförande: Sten Hamberg (M), sten.hamberg@skurup.se

2:a vice ordförande: Arne Nilsson (SD), arne.nilsson@skurup.se

Kommunstyrelsen

Ordförande: Johan Bolinder (M), johan.bolinder@skurup.se

1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se

2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se

Kommunutvecklingsberedningen 

Ordförande: Jörgen Sjöslätt (C), jorgen.sjoslatt@skurup.se 

1:e vice ordförande: Anders Kristiansen (SkuP), anders.kristiansen@skurup.se

2:e vice ordförande: Lars Dekan (-), lars.dekan@skurup.se 

Skol- och utbildningsberedningen 

Ordförande: Loubna Stensåker Göransson (M), loubna.stensaker-goransson@skurup.se

1:a vice ordförande: Solbritt Lundgren (C), solbritt.lundgren@skurup.se

2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se 

Samhällsbyggnadsberedningen 

Ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se

1:e vice ordförande: Martin Hansson (M), martin.hansson@skurup.se

2:a vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-), jorgen.lidfeld@skurup.se 

Individ- och omsorgsberedningen 

Ordförande: Kristina Andersson (M), kristina.andersson@skurup.se

1:e vice ordförande: Pontus Axgart (M), pontus.axgart@skurup.se

2:e vice ordförande: Ingvar Wennersten (SD),ingvar.wennersten@skurup.se 

Personalutskottet

Ordförande: Åsa Ekblad (M), asa.ekblad@skurup.se

1:e vice ordförande: Kent Olsson (SkuP), kent.olsson@skurup.se

2:e vice ordförande: Pernilla Lidfeldt (-), pernilla.lidfeldt@skurup.se

Skol- och utbildningsutskottet

Ordförande: Åsa Ekblad (M), asa.ekblad@skurup.se

1:e vice ordförande: Nicklas Olsson (M), nicklas.olsson@skurup.se

2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se

Socialnämndsutskottet

Ordförande: Åsa Ekblad (M), asa.ekblad@skurup.se

1:e vice ordförande: Bianka Berg (M), bianka.berg@skurup.se

2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se

Myndighetsnämnden för Miljö och Byggnad 

Ordförande: Björn Hortevall (M), bjorn.hortevall@skurup.se

1:e vice ordförande: Andreas Oskarsson (M), andreas.oskarsson@skurup.se

2:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-), jorgen.lidfeldt@skurup.se

Myndighetsnämnden för individ- och familjeomsorg 

Ordförande: Bianka Berg (M), bianka.berg@skurup.se

1:e vice ordförande: Mats Björkman (M), mats.bjorkman@skurup.se

2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se

Revisorer 

Ordförande: Karl Kårebrant (SD), karl.karebrant@skurup.se

Vice ordf: Bertil Nordström, bertil.nordstrom@skurup.se

Överförmyndare 

Ordinarie: Kent Olsson (-), overformyndare@skurup.se

Ersättare: Ingvar Wennersten (SD) ingvar.wennersten@skurup.se 

Skurups Kommunhus AB

Ordförande: Johan Bolinder (M), johan.bolinder.@skurup.se

1:e vice ordförande: Åsa Ekblad (M), asa.ekblad@skurup.se

2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se

Skurups Elverk AB

Ordförande: Björn Hortevall (M), bjorn.hortevall@skurup.se

1:e vice ordförande: Martin Hansson (M), martin.hansson@skurup.se

2:e vice ordförande: Lars Nyström (SD), lars.nystrom@skurup.se

Skurups Energihandel AB

Ordförande: Björn Hortevall (M), bjorn.hortevall@skurup.se

Vice ordförande: Martin Hansson (M), martin.hansson@skurup.se

Skurups Jordbruks AB

Ordförande: Magnus Andersson (M), magnus.andersson1@skurup.se

1:e vice ordförande: Christer Larsson (-), christer.larsson@skurup.se

2:e vice ordförande: Ingvar Wennersten (SD), ingvar.wennersten@skurup.se

Skurups Kommunala AB

Ordförande: Sten Hamberg (M), sten.hamberg@skurup.se

1:e vice ordförande: Jörgen Lidfeldt (-), jorgen.lidfeldt@skurup.se

2:e vice ordförande: Pernilla Lidfeldt (-), pernilla.lidfeldt@skurup.se

Skurupshem AB 

Ordförande: Sven Rosengren (SkuP) sven.rosengren@skurup.se

1:e vice ordförande: Andreas Oskarsson (M) andreas.oskarsson@skurup.se

2:e vice ordförande: Jimmy Nilsson (-), jimmy.nilsson69@skurup.se

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2021-10-25