Föreningsstöd

Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras engagemang för främst ungdomar, och deras funktion som inspiratörer i folkhälsoarbetet är betydelsefulla för kommunen. Därför vill man på olika sätt, dels genom olika ekonomiska stöd och subventioner av lokalhyror, samt praktiskt, genom att tillhandahålla funktionella anläggningar av olika slag, stödja deras verksamheter.

 

Nytt föreningsstöd antagit 

Kommunfullmäktige har antagit ett nytt föreningsstöd i enlighet med förslag från M, SkuP och SD. Föreningsstödet träder i kraft 2022-07-01 förutom stödet till byalag som gäller från 2022-01-01. 
 

Ni finner det nya föreningsstödet här.

Utvecklingsstöd & Utvecklingsstöd - Kultur

Den 30 april är sista dagen att ansöka om utvecklingsstöd eller utvecklingsstöd - kultur. I detta stöd har föreningar möjlighet att ansöka om utvecklande projekt som planeras att genomföras under sommaren/hösten 2022. 

Föreningar söker stödet via webben

Lokalbidrag -  Sista ansökningsdag 1 februari

1 februari är sista dagen att ansöka om lokalbidrag. Bidraget är avsett att stödja föreningar som äger eller förhyr lokal, i vilken man bedriver regelbunden verksamhet. Bidrag utgår dock ej för kommunala lokaler, som redan är subventionerade.

Föreningar kan söka stöd via webben!

Lokalt aktivitetsstöd - Sista ansökningsdag 25 februari

Föreningar kan med start 1 januari ansöka om lokalt aktivitetsstöd för perioden 1 juli-31 december. Stödet söks som vanligt via kommunens ApN (aktivitetskort på nätet). Sista ansökningsdag är den 25 februari. 
Med anledning av Covid-19 så gäller följande även vid detta ansökningstillfälle:

För föreningar som beviljas lokalt aktivitetsstöd för höstens aktiviteter 2021 kommer stödet att vid behov baseras på deltagartillfälle för hösten 2019.

Lokalt aktivitetsstöd - ApN

Utvecklingsstöd -  Sista ansökningsdag 30 april

Föreningar kan söka stöd via webben!

31 oktober är sista dag att ansöka om utvecklingsstöd eller utvecklingsstöd-kultur. Föreningar har där möjlighet att ansöka om projekt som planeras att genomföras under 2022. Vid ansökan ska en budget för projektet finnas med.

Ansökningar görs via webben.

Läs om vilka områden som kommunen prioriterar:

 

Skurups kommuns olika föreningsstöd

Vill er förening inte söka via kommunens webb finner ni även blanketter under rubriken Blanketter.

Sidansvarig: Martin Kalén
Sidan uppdaterad 2022-07-27