Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Vatten och avlopp

Att ansöka om kommunalt VA

Ansökan om anslutning till eller utökning av kommunalt vatten- och avlopp (VA) ska lämnas till gatukontoret tre veckor före anslutningstillfället. Med ansökan ska bifogas en situationsplan som redovisar placeringen av ledningarna. Ansökningsblankett och information om taxor hittar du i högerspalten.

Vattenkvalitet

Dricksvattnet i Skurups kommun håller generellt hårdhetsgraden 7-9° dH (tyska hårdhetsgrader). Undantaget är vattnet som kommer från Stenbergets vattenverk där hårdheten ligger lite högre - 11-13° dH. Enligt livsmedelverkets riktlinjer räknas kommunens vatten som medelhårt förutom Stenberget som räknas som hårt.

Med hårt vatten menar man mängden kalcium (i dagligt tal kalk) i vattnet. Om kalciumhalten är hög säger man att vattnet är hårt och om halten är låg säger man att vattnet är mjukt. För naturen är det bättre ju mjukare vattnet är då det går åt mindre mängd disk- och tvättmedel. Det innebär också att ledningar inte kalkar igen lika lätt. Gränsen för mjukt vatten går vid 5° dH.

Utbyggnad av det kommunala vatten- och avloppsnätet pågår ständigt för att möjliggöra anslutning av allt fler fastigheter samt för att förnya och förbättra nätet. Ca 95% av kommuninvånarna kommunalt vatten och förbrukar 1,3 miljoner m3 vatten per år.

Drift och underhåll sker av fyra vattenverk med tillhörande vattenborror. Vidare finns tolv tryckstegringsstationer och 36 mil vattenledningar. Ca 75% av invånarna är anslutna till kommunalt avlopp. Avloppsvattnet tas om hand i 18 mil avloppsledningar. Med självfall och 22 pumpstationer samlas och överföres avloppsvattnet till Ystads avloppsreningsverk.

Från kommunens fritidsanläggning och bebyggelsen i Bingsmarken överförs avloppsvattnet via två avloppspumpstationer till avloppsreningsverket i Smygehamn (Trelleborgs kommun) för behandling.

Webbredaktör: Christian Lagerblad
Sidan senast ändrad: 2015-02-24
Kontakt
Kontaktpersoner:
Håkan Svensson
Christian Lagerblad

Nyanläggning/drift/underhåll/ anslutning
Driftschef
Håkan Svensson
Tel: 0411-53 61 10
Fax: 0411-53 61 14

Projektering
Christian Lagerblad, utvecklingsingenjör 
Tel: 0411-53 61 16
Fax: 0411-53 61 17

Felanmälan

Vatten-/avloppsläcka
Under kontorstid 

Tel: 0411-53 60 00

Vid akuta problem och felanmälan utanför kontorstid
Tel: 040-676 90 65 (SOS Alarm)

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.