Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Vuxenutbildning

Vi erbjuder studier för vuxna, som är folkbokförda i Skurups kommun.

  • Grundläggande nivå
  • Gymnasienivå
  • Särskild utbildning för vuxna på olika nivåer
  • SFI

Du erbjuds ett skräddarsytt studieupplägg som passar ditt utbildningsbehov.

Bygg din framtid

Nya kunskaper och ny kompetens hjälper dig!
På Nils Holgersson Entreprenörcentrum hittar du en inspirerande studiemiljö.

Här kan du förverkliga dina ambitioner och lyckas med dina studier!

Många av våra elever kommer direkt från ett yrkesverksamt liv. När de vill gå vidare i sin yrkeskarriär väljer de att vidareutbilda sig.

Ansökan

Ansökningsblankett och Kursutbud hittar du i högerspalten.
Alla ansökningar görs på samma blankett: närundervisning via vuxenutbildning, distansstudier via Hermods och studier på annan ort.

Ansökan skickas till:
Skurups Kommun
Nils Holgersson Entreprenörcentrum
Vuxenutbildning
Expedition
274 80 Skurup

anmalan.vuxenutbildning@skurup.se

Ansökningstiden för Vt 2015 har gått ut men du är välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare om du har frågor kring studier.

Välkomna till oss på Vuxenutbildningen i Skurup!

"Vuxenutbildningen är till för alla vuxna som

vill höja sin kompetens och sin självkänsla.

Den ska utbilda för arbetslivet, högre studier

och öka möjligheten för delaktighet i samhället."

Webbredaktör: Petra Nilsson
Sidan senast ändrad: 2015-01-13
Kontakt
Kontaktpersoner:
Claes Calmram
Maria Asklund

Frånvaroanmälan, innan kl. 08,30
0411- 53 61 30

Expedition
Petra Nilsson
Tel: 0411 - 53 61 48
petra.nilsson@skurup.se

Rektor
Claes Calmram
Tel: 0411 - 53 63 10
claes.calmram@skurup.se

Biträdande rektor
Johanna Oskarsson
Tel: 0411 - 53 64 15
johanna.oskarsson@skurup.se

Studie- och yrkesvägledare
Maria Asklund
Tel: 0411 - 53 63 42
maria.asklund@skurup.se

Postadress:
Skurups kommun
Nils Holgersson Entreprenörcentrum
Vuxenutbildningen
274 80 Skurup

Besöks-/leveransadress:
Nils Holgersson Entreprenörcentrum
Vuxenutbildning
Skurup 108
274 93 Skurup
(vägen mot Skivarp)
Se karta

Personal på NHEC

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.