Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Utbildning-barn

Barn på Elisefreds förskola
Barn på Elisefreds förskola

Viktig information till vårdnadshavare med barn i förskoleklass och grundskola!

[2015-10-01] Lovdagen den 26/11 är flyttad till den 3/12 bl a med anledning av att Skolinspektionen kommer på besök.

Schema över skolskjuts läsåret 2015/2016 för Skurups skolor

[2015-08-17] Skolstart för grundskolan är tisdagen den 18 augusti. Respektive skola informerar om första skoldagen. Starttider för gymnasiet hittar du på Nils Holgerssongymnasiets hemsida www.nilsholgerssongymnasiet.se
Välkommen tillbaka till skolan!

Buss-/tågkort till dig som är gymnasieelev

[2015-08-11] Buss- och tågkort till gymnasieelever folkbokförda i Skurups kommun läsåret 2015-2016 kan hämtas i kommunhuset, på Stora Torggatan 4 i Skurup från terminsstarten. Klicka på rubriken för att läsa kriterier för berättigande till buss- och tågkort.

Ändringar av maxtaxa inom förskola och fritidshem fr o m den 1 juli!

[2015-06-25] Detta innebär att inkomsttaket för maxtaxa inom förskola och fritidshem höjs från 42 000 kronor till 42 890 kronor. Följden av detta är att de högsta tillåtna avgiftsnivåerna höjs. Högsta avgiftsnivån för förskola höjs från 1260 kr till 1287 kr. Högsta avgiftsnivån för fritidshem höjs från 840 kr till 858 kr.

Meritpoängen ökade till "all time-high"!

[2015-06-17] Behörigheten till gymnasiet försämrades något. Den preliminära betygsstatistiken är klar och visar att årets elever i årskurs 9 presterat det bästa meritpoängssnittet hittills, 224 poäng! Samtidigt försämrades andelen elever som är behöriga till gymnasiet något Läs mer genom att klicka på rubriken!

Webbredaktör: Agneta Fränngård
Sidan senast ändrad: 2015-11-10
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun

Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00 eller
0771-SKURUP
Fax: 0411-53 60 65

Tyck till om våra verksamheter
Här kan du lämna synpunkter enligt skollagen 2010:801.

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.