Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Upphandling och inköp

Alla varor och tjänster som köps in till Skurups kommun ska konkurrensutsättas. Lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunens inköps- och upphandlingspolicy bestämmer hur upphandlingar ska genomföras.

Kommunens policy och riktlinjer för inköp och upphandling
Kommunfullmäktige har antagit en ny inköps- och upphandlingspolicy (se länk i högerspalten)som ska fungera som ett styrinstrument i inköps- och upphandlingsprocessen.
Kommunstyrelsen har antagit riktlinjer för inköp och upphandling (se länk i högerspalten) som ska konkretisera policyn.
 
Lämna anbud
Skurups kommun använder sig av systemet TendSign för en kvalitetssäkrad upphandlingsprocess. Programmet är ett webbaserat verktyg som är kostnadsfritt för anbudslämnaren. 
Om du vill hämta underlag och lämna anbud så klicka på länken för respektive upphandling. Första gången måste du registrera dig för att få inloggningsuppgifter.
Support för hantering av upphandlingssystemet, se kontaktuppgifter i högerspalten.
 
Våra pågående upphandlingar 
 
Webbredaktör: Marie Palmkvist
Sidan senast ändrad: 2016-01-28
Kontakt
Kontaktperson:
Marie Palmkvist

Upphandlings- och kvalitetssamordnare
Tel: 0411-53 60 31

Support av systemet
Alla vardagar kl 07.00-17.00
tendsignsupport@visma.com
eller tel: 0771-440 200 

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.