Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­ | Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Trafik och infrastruktur

Här kan du läsa om allt som rör trafik och gator samt aktuella projekt inom kommunen.

Förslag till hastighetsplan för Slimminge, Rydsgård, Skivarp och Abbekås tätorter, Skurups kommun

Ett förslag till hastighetsplan har utarbetats för rubricerade tätorter enligt riktlinjerna i handboken ”Rätt fart i staden” framtagen av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Trafikverket.

Myndighetsnämnden för miljö och byggnad har vid sammanträde 2014-06-12 beslutat anta bifogat förslag för utställning och remissförfarande. Förslaget till hastighetsplan finns att ladda ner i högerspalten.

Eventuella synpunkter på förslaget ska senast 2014-08-29 ha inkommit via e-post till lola.strandh@skurup.se eller via post till Skurups Kommun, Serviceförvaltningen, 274 80 Skurup.

Sammanfattningsvis ligger följande principer till grund för förslaget till nya hastighetsgränser för tätorterna:

  • 30 km/tim vid skolor och förskolor samt gator/vägar med trånga sektioner
  • 40 km/tim i bostadsområden, på huvudgator samt på gator i industri- och verksamhetsområden
  • 50 km/tim på genomfarter där framkomligheten är prioriterad
Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2014-08-11
Kontakt
Kontaktperson:
Ingmar Thorén
Planeringsingenjör
Tel: 0411-53 61 23

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.