Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Statistik

Här kan du ta del av både Kommunfakta och den senaste befolkningsstatistiken.

Uppgifterna om Skurups kommun kommer från Statistiska Centralbyråns, SCB, produkt Kommunfakta 2013. Öppna Kommunfakta via länkarna i högerspalten.

Kommunfakta innehåller statistik om alla som bor eller arbetar i kommunen. Dessutom finns uppgifter om bostäder samt kommunal ekonomi. Oftast finns jämförelser med länets och rikets medelvärden.

Kommunfakta uppdateras årligen och grundar sig på de senast tillgängliga uppgifterna. Vissa delar av statistiken utgår från 2014; andra från 2013.

Nedan hittar du den senaste befolkningsstatistiken för kommunen.

Senaste befolkningsstatistiken

Per den 31 december 2014 hade Skurups kommun 15 167 invånare. Det är 37 personer fler än vi var den 31 juli 2014 (15 129)

Under 2014 ökade folkmängden i Skurup med 142 personer.

Webbredaktör: Susanna Kristersson
Sidan senast ändrad: 2015-08-11
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun
Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.