Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Slimmingeby skola

Slimmingeby skola

Skolan är en år F - 6 skola och har ca 90 elever.

Slimmingeby skola är av gammalt datum och har fått utökas med nya byggnader efterhand. Den ligger nära den natursköna Romeleåsen där upptagningsområdet är vidsträckt och har landsbygdskaraktär. Skolan har alla förutsättningar att ge barnen en nära naturen-upplevelse.

På Slimmingeby skola ska lust och nyfikenhet prägla barnens sätt att lära. Vi bjuder barnen på olika upplevelser som de kan grunda sitt lärande på. Genom sätta ord på sin vardag får barnen ett rikare språk, vilket fungerar som en nyckel till andra ämnen. För oss är leken central i verksamheten.

Vi ska utbilda våra barn så att de får:

  • En beredskap inför framtiden
  • En förmåga att tillgodogöra sig kunskaper
  • Kunna samspela med andra
  • En god självtillit
  • En förståelse för sitt eget lärande
  • En vilja att lära mer

Slimmingeby skola och förskola på Facebook

 

 

Webbredaktör: Ulrika Fridh
Sidan senast ändrad: 2016-01-18
Kontakt
Kontaktperson:
Slimmingeby skolas expedition

Administratör: Ingemo Jansson

Tel: 0411-53 61 78

Rektor: Martina Gregorius

Tel: 0411 - 53 82 00

martina.gregorius@skurup.se

Postadress:
Slimmingeby skola
Skurups kommun
274 80 Skurup

Besöks-/leveransadress:
Slimmingeby, Skurup
Se karta

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.