Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Rutgerskolan

Rutgerskolan

Rutgerskolan ligger mitt i Skurup och nära vackra parkområden, bibliotek och kommunikationer.  Vår skola är en ståtlig tegelbyggnad från 1900-talets början. Här går ca 200 elever i åldrarna 5-12 år.

Vi sätter den enskilda elevens lärande i fokus där vi sätter likhetstecken mellan goda kunskaper och en god start i livet!

För att nå målet använder vi oss av olika pedagogiska inriktningar som innebär bl.a. mycket utevistelse för de yngre barnen för att sen övergå i kunskap om sig själv i förhållande till omvärlden för de något äldre barnen.

Klasstödjare, klassråd och skolråd tycker vi är viktigt för att skapa trivsel för alla samt för att öka elevinflytandet.

Skapande uttrycksmedel är ett viktigt inslag i verksamheten med mycket sång och musik.

I huset sjuder det av många olika aktiviteter. Under dagtid har vi fritids, fritidsklubb, skola och kulturverksamhet. På kvällarna finns olika föreningar i huset. Vår stora härliga aula, Stora salen, är också flitigt använd både under dagtid och kvällstid.

Personalen

Vi arbetar i arbetslag där vi tar tillvara på allas olika kompetenser och erfarenheter. Vi har även utbildade lärare i musik, slöjd och idrott.

Kulturskolans närhet gör att vi på ett naturligt sätt har ett bra samarbete. Vi har ofta konserter med skolkören och flertalet elever spelar något instrument. Genom att låta eleverna arbeta med bild, film, drama och musik lär vi dem att uttrycka sina känslor på olika sätt.

Fokus på kunskapsmålen

Vår skola lägger fokus på struktur och strävar efter att alla elever ska nå kunskapsmålen i de olika ämnena. Kontinuerliga uppföljningar görs av klasslärarna tillsammans med elever och föräldrar. För elever med stora inlärningssvårigheter har vi specialpedagog och en liten undervisningsgrupp. Varje enskild elevs förutsättningar, erfarenheter och förmåga ligger till grund för planering av verksamheten. Eleverna ska känna trygghet, lust och glädje i sitt lärande.

Vi är partnerskola till Malmö Högskola och tar fortlöpande emot lärarstudenter med olika pedagogiska inriktningar.

Vi arbetar aktivt mot mobbning

På skolan har vi ett aktivt Mobbingteam som träffas varje vecka. Eleverna är delaktiga i detta genom att varje klass utser två kamratstödjare. Vi arbetar regelbundet med Lions Quest, som är ett koncept i det förebyggande arbetet mot mobbning. I arbetet med Lions Quest tränas eleverna i samarbete och att vara goda kamrater.

Rutgerskolan på Facebook

Webbredaktör: Christin Stigborg
Sidan senast ändrad: 2015-03-18
Kontakt
Kontaktpersoner:
Rutgerskolans expedition
Christin Stigborg
Charlotte Pilhamre

Rektor: Christin Stigborg
Tel: 0411-53 62 80
Mobil: 0703-20 01 95

Administratör:Charlotte Pilhamre Tel: 0411-53 63 12 

Postadress:
Rutgerskolan
Skurups kommun,
274 80 Skurup

Besöks-/leveransadress:
St Torggatan 11,  Skurup
Se karta

Sjukanmälan via talsvar
Tel: 0411-53 63 39

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.