Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kommunens planarbete

Byggnadskontoret upprättar, i samråd med bl.a. boende, markägare och politiker, diverse planer, vilka ligger som grund för byggandet i kommunen (detaljplaner) samt för kommunens framtida utvecklig i stort (översiktsplan).

Illustration nedan: Kommunens planprocess.
Illustration över planprocessen

Vid behov framställs även olika specifika planer, som t.ex. vattenplan för ett avrinningsområde, trafikplan för en tätort eller fördjupad översiktsplan för ett ur exploateringssynpunkt intressant område.

Boverket informerar också om denna s.k. fysiska planering och planeringsprocessen i allmänhet på sin hemsida.

Webbredaktör: Jennie Luthander
Sidan senast ändrad: 2015-08-31
Kontakt
Kontaktpersoner:
Jennie Luthander
Katarina Wahlman

Jennie Luthander, Planarkitekt
Tel: 0411-53 60 47

Katarina Wahlman, Planarkitekt
Tel: 0411-53 60 23

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.