Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Kommunstyrelsens ordförande Niklas Sjöberg Kommunstyrelsens ordförande Niklas Sjöberg

Kommunstyrelsens ordförande blickar tillbaka och summerar 2013

Året som gått

När nu 2013 närmar sig sitt slut vill jag gärna sammanfatta vad som hänt under året. I början av 2014 återkommer jag för att berätta om bokslutet för 2013.

Under 2013 har fortsatt mycket positivt hänt i vår fantastiska kommun.

Nedan följer ett axplock av positiva händelser under 2013.

 • Skurups Kommun rankades i slutet av 2012 till Skånes Äldrevänligaste  kommun. En utmärkelse som gäller till slutet av 2014.
  Under 2013 har två av våra duktiga undersköterskor på Lillgården via äldreomsorgsminister Maria Larsson  fått Tidningen Äldreomsorgs utmärkelse ”Värdighetspriset”.
 • Skurups Kommun har för första gången i kommunens historia fått en ambulans placerad i kommunen.
 • Enligt Sveriges kommuner och landstings öppna jämförelser är Skurup 8:e tryggast i Skåne.
 • Alléskolan lyckades återigen nå 100% behörighet till gymnasiet.
  Endast ett mindre antal skolor i Sverige har lyckats återupprepa detta tre år i rad.
 • Fotbollsakademin blev under året eget rektorsområde, och många elever inte minst från andra kommuner har valt att gå där.
 • Under de senaste tio åren har befolkningen i kommunen ökat med cirka 1000 personer. Den 1/11 2013 var vi 15031 personer.
 • Öppet arbetslösa i Skurup (november) 4,2%, i Skåne 5,4%, i riket 4,4 %.
 • Utökat pågatågstrafik från och med 15/12 2013.
 • Norra delen av Kyrkogatan ombyggd till gårdsgata
 • Sista etappen av gång- och cykelvägen längs riksväg 9 invigd
 • Nyproduktion av fler hyreslägenheter är i full gång.
  Inflyttning har skett i Kv Pastorn.
  Skurupshems lägenhetsprojekt i Kv Bengt blir klart under våren 2014 och förhoppningsvis fortsätter det med ytterligare projekt. Förutsättningarna finns då vi de senaste tre åren arbetat fram planer för 180-190 nya bostäder, varav ett 150-tal är lägenheter i flerbostadshus.
 • Vid årsskiftet 2012/2013 tog vi över huvudmannaskapet för räddningstjänsten, vilket sannolikt innebär 3 mkr lägre kostnader per år jämfört med ett fortsatt medlemskap i Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund.

Vi är glada över kommunens positiva utveckling och vill varmt tacka alla som bidrag till detta.

 

God Jul och Gott Nytt År!
Signatur av Niklas Sjöberg

Niklas Sjöberg
Kommunstyrelsens ordförande

Webbredaktör: Niklas Sjöberg
Sidan senast ändrad: 2014-03-08
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun
Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.