Aktuellt - arkiv

Söktext
2015-06-30 [Bygga, bo & miljö]

För privatpersoner

Varmt välkommen att kontakta energi- och klimatrådgivaren om du har frågor om olika uppvärmningssystem, solceller, energispartips eller vilka bidrag som går att söka.

2015-05-12 [Utbildning & barn]

Partnerskola

Övningsskola/-förskola fr o m hösten 2015
2015-02-16 [Bygga, bo & miljö]

Anmälan för kaminer eldstäder och rökkanaler

Vid installation eller väsentlig ändring av till exempel en kamin, eldstad eller rökkanal ska du göra en anmälan till Myndighetsnämnden för miljö och byggnad.
2015-02-04 [Bygga, bo & miljö]

Utredning om erosion och stigande havsnivåers påverkan på byggrätter längs med kusten

Under 2014 togs en utredning om erosion och stigande havsnivåer
fram för kommunens kustremsa. Resultatet från utredningen visar bland annat att strandlinjen kommer att flyttas mellan 45 - 90 meter inåt land på grund av erosion eller stigande havsnivåer de närmaste 90 åren.

Längs med kusten ligger idag många fastigheter och byggnader närmare strandlinjen än 100 meter.
2014-12-19 [Omsorg & stöd]

Överförmyndare, god man, förvaltare

I varje kommun ska det finnas en överförmyndare/överförmyndarnämnd vars uppgift är att kontrollera ärenden som gäller förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.

Överförmyndarnämndens uppgift är att förhindra att personer som inte själva kan tillvarata sina rättigheter drabbas av rättsförluster. Det kan avse omyndiga (upp till 18 års ålder) eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning inte kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

För den som har behov av hjälp medverkar överförmyndarnämnden till att god man eller förvaltare utses. Den kontrollerar sedan att de utsedda personerna fullgör sina uppdrag på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndarnämnden utses av fullmäktige och kontrolleras av Länsstyrelsen. Verksamheten regleras främst av föräldrabalkens regler.

2014-12-04 [Omsorg & stöd]

Demensteamet

Demensteamet består utav Silviasjuksköterska Hanna Åkerlund-Larsson, Silviasystrarna Elisabeth Didriksson och Maria Håkansson, fysioterapeut Cecilia Persson samt arbetsterapeut Veronika Wirén.
2014-12-03 [Omsorg & stöd]

Samverkan ger bättre stöd under kriser

Kommunen har ett särskilt ansvar under kriser. Därför inleder nu Skurup ett fördjupat samarbete med Trelleborg och Vellinge för att förbättra krisstödsarbetet. Under kriser har kommunen har bland annat ansvar att ge alla människor stöd, information, erbjuda mat, skydd och stöd till utsatta och drabbade.
2014-11-18 [Bygga, bo & miljö]

Kaminer och eldstäder

Kaminer och eldstäder kan vara ett trivsamt inslag. Men eldning i kaminer kan i vissa fall störa andra. Här får du reda på vilka regler som gäller om du vill installera en kamin eller eldstad. Och vad du kan göra om du uppfattar någons eldande som störande.
2014-10-20 [Kommun & demokrati]

Inblick som app!

Nu kan du ta del av det som händer i Skurups kommun i en smidig app!
Du hämtar/laddar ner appen Inblick via Google Play för Android eller App Store för IOS.
2014-08-05 [Bygga, bo & miljö]

Jättelokan eller björnlokan

Sidansvarig: Gun Andersson
Sidan uppdaterad 2016-05-19

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
E-post: kansli@skurup.se
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?