Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till stöd och service för dig som har omfattande och mångåriga eller varaktiga funktionshinder. Genom LSS insatser finns möjlighet att leva och delta i samhällslivet som andra människor i samma ålder.

Behovsbedömning

Om du är beviljad hjälpinsatser genom LSS, utesluter inte det att du har rätt till andra insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) till exempel trygghetslarm. Behovsbedömningen enligt SoL görs av kommunens biståndshandläggare. Insatser kan även ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Vilka omfattas av LSS?

Insatserna är individuellt behovsprövade. Det innebär att handläggaren utreder om personen som söker insatser till LSS personkrets, om personen har behov av stöd och om behovet inte är tillgodosett på annat sätt.

Man tillhör LSS personkrets om man har:

  • Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
  • Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.

 

Webbredaktör: Britt-Marie Ekroth
Sidan senast ändrad: 2015-08-31
Kontakt
Kontaktperson:
Kristin Jonsson

LSS-handläggare
Tel: 0411-53 62 09
Fax: 0411-53 62 08

Öppettider: mån-fre kl 9.00-15.00

Besöks-/leveransadress:
Fiskaregatan 5, Skurup

Postadress:
Skurups kommun, LSS
274 80 Skurup

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.