Ko. Foto: Susanna Kristersson

Landsbygdsutveckling

Kommunen är känd som Nils Holgerssons hembygd och en stor del ingår i det bördiga åkermarksbälte som sträcker sig längs Skånes syd- och västkust.

Leader

Skåne har genom landsbygdsprogrammet tillgång till EU:s Leaderprogram. Det unika med Leadermetoden är att företag, kommuner och föreningar tillsammans och på lika villkor beslutar om innovativa projekt på landsbygden. Leadermetoden ger alla i bygden möjlighet att påverka utvecklingen. Kontaktperson för offentlig sektors (för Skurups kommun) medverkan i Leader Söderslätt är näringslivschef Magdalena Hellström.

LLU-Lokalt Ledd Utveckling

Nu startar en ny programperiod i hela EU, LLU - Lokalt Ledd Utveckling genom leadermetoden. Söderslättskommunerna har lämnat in en avsiktsförklaring som innebär att vi står bakom arbetet att ta fram och skriva en ny lokal utvecklingsstrategi. Utvecklingsstrategin som arbetas fram gäller för perioden 2014-2020. Strategin ska vara klar att lämnas in till Jordbruksverket senast 8 december 2014.

Landsbygden och dess karaktär

Idag bor omkring 30 % (ca 4 000 personer) av kommunens befolkning på landsbygden eller i de mindre byarna. Det är en betydande andel och det är landsbygdsbefolkningen som genom generationers brukande av jorden format det öppna odlingslandskap som idag är så karaktäristiskt för Skurups kommun. Det är av stor vikt att den spridda bebyggelsen på landsbygden får vara kvar och att den används.

På senare år har intresset för att bosätta sig på landsbygden ökat och många efterfrågar bostäder och tomter i enskilda lägen. På vissa platser i kommunen går det väldigt bra att foga in ny bebyggelse medan andra områden är betydligt känsligare. Eftersom landsortskaraktären och de välbevarade bymiljöerna är kommunens signum är det viktigt med noggranna avvägningar när det handlar om nylokalisering utanför de större tätorterna.

Översiktsplanen

Hur ser Skurups kommun på ny bebyggelse på landsbygden? Kommunen antog aktuell översiktsplan 2009 där man redovisar synen på hur mark- och vattenområden ska användas. I kapitlet "bebyggelse utanför planlagda områden" kan du läsa mer om hur kommunen föreslår att landsbygden ska utvecklas, se länkar.

Sidansvarig: Magdalena Hellström
Sidan uppdaterad 2016-04-20

Länkar

Bebyggelse utanför planlagda områden

I kapitlet redovisas utvecklingsförslag för bebyggelse utanför planlagda områden och kommunens riktlinjer för nybebyggelse. Byarna Janstorp, Slimminge, Havberg, Tånebro, Lindby, Västra Vemmenhög, Östra Vemmenhög, Västra Nöbbelöv och Mossby presenteras.

Skurups kommun

Växel 0411-53 60 00 eller alfanummer 0771-SKURUP (0771-758787)
Organisationsnummer 212000-1082
Öppet: mån-fre 8-16.30
Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta
Postadress: 274 80 Skurup
Kontakta oss på Skurups kommun

Vi är en fairtrade city

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.

På www.skurup.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?