Välkommen till Skurups kommun - Nils Holgerssons hembygd
Växel 0411-53 60 00 eller 0771-SKURUP (0771-758787)  Hur ringer man alfanummer?
Öppet: mån-fre 8-16.30

Besöksadress: Stora Torggatan 4 Karta » | Postadress: 274 80 Skurup­­

| Skicka e-post till kommunen
Hem Utbildning & barn Omsorg & hjälp Uppleva & göra Boende, miljö & infrastruktur Näringsliv Kommun & politik

Kontakta oss på Skurups kommun

Kontakta din politiker

Har du frågor eller synpunkter och vill träffa ansvarig politiker i kommunen? Välkommen att höra av dig. Om du föredrar att besöka politikern personligen är det säkrast att först ringa och boka tid.


Barnomsorg
Anmälan till barn- och skolbarnsomsorg, även ändringar: 0411-53 60 39
Förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 62 70
Biträdande förvaltningschef skola och utbildning: 0411-53 60 55
Fax: 0411-53 62 29
E-post: barnomsorg@skurup.se

Bibliotek
Information: 0411-53 60 71
Lånedisk: 0411-53 60 72
Bibliotekschef: 0411-53 60 79
Fax: 0411-53 60 80
E-post:biblioteket@skurup.se
Bibliotekets adresser och öppettider i Skurup, Abbekås, Rydsgård och Skivarp

Biorama, biograf
Tel: 0411-53 60 74

Bo och bygga
Expedition: 0411-53 61 26
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 25
Byggnadsinspektör: 0411-53 61 28
Kart- och GIS-samordnare: 0411-53 61 21
Planarkitekt: 0411-53 60 47
Fax: 0411-53 61 17
E-post: teknisk@skurup.se

Elverk, Mårtensgatan 3 Skurup
Expedition: 0411-53 61 00, 53 61 02
Fax: 0411-53 61 09
Tf elverkschef: 0738-56 00 98

Energirådgivning
Tel: 0411-53 60 33
E-post: lena.johansson@skurup.se

Familj, barn och ungdom
Tel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 62 08
E-post: individochfamiljeomsorg@skurup.se
Besök: Fiskaregatan 5, Skurup Se karta
Öppettider: mån-fre 09.00-15.00, lunchstängt: 12.00-13.00
Verksamhetschef: 0411-53 62 02
Fax: 0411-53 62 08

Fritid och kultur
Hallbokningar, föreningsbidrag: 0411-53 60 06
Fax: 0411-53 60 90
Utvecklingsledare kultur: 0411-53 60 73, mobil: 0703-73 73 96
Fax: 0411-53 60 65

Färdtjänst, beställs genom Skånetrafiken
Beställa färdtjänstresa: 0771-77 33 00
Frågor om ansökan och färdtjänst: 0771-77 50 50
E-post: fardtjanst@skanetrafiken.se

Förskolor
Ankarets förskola, Abbekås: 0411-53 82 38
Asklidens förskola, Skurup: 0738-56 07 22
Blåklintens förskola, Skivarp: 0411-53 82 20
Bruksgårdens förskola, Rydsgård: 0411-53 81 40
Elisefreds förskola, Skurup: 0738-56 07 17
Fasanens förskola, Skurup: 0411-53 63 00
Saritslövs förskola, Skurup: 0411-53 62 90
Vångens förskola, Skurup: 0411-53 63 64
Östergårds förskola, Skurup: 0738-56 07 36

Hemtjänst
Hemtjänstchef Skurup Norr, Rydsgård och Skivarp: 0411-53 81 03
Samordnare Skurup Söder: 0738-56 06 60
Samordnare Skurup Norr: 0706-61 00 63

Kommunledning
Kommunstyrelsens ordförande: 0411-53 60 02
Kommundirektör: 0411-53 61 22
Ekonomichef: 0411-53 60 14
Jurist: 0411-53 60 19
Personalchef: 0411-53 60 20
Kansli: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 60 65
E-post: kansli@skurup.se

Kommunstyrelsens ordförande
Pierre Esbjörnsson (S), 0411-53 60 02, 0738-56 00 56, Pierre.esbjornsson@skurup.se
1:e vice ordförande
Johan Bolinder (M), 0705-38 50 75, johan.bolinder@skurup.se
2:e vice ordförande
Lars Nyström (SD), 0738-56 00 05, lars.nystrom@skurup.se

Komvux - Vuxenutbildningen
Rektor: 0411-53 63 10
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 61 48
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
Telefontid: Mån, Fre: 9-10, Tis: 15-16.30, Tor: 12.30-13.30

Kulturskolan
Expedition: 0411-53 62 95
Rektor mobil: 0706-65 67 50

Gator, grönområden, vatten, avlopp, renhållning, teknisk service
Tegelgatan 21, Skurup
Driftschef:0738-56 01 61
Parkchef, park och grönyteteknik: 0411-53 61 29
Servicechef, teknisk service och förråd:0411-53 61 27
Fax: 0411-53 61 14

Lokalvård
Samordnare: 0703-68 40 63

LSS enheten, besök Lillgården, Lillgatan 1, Skurup
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Tel:0411-53 61 42
Fax: 0411-53 63 40
E-post: lss@skurup.se
Verksamhetschef: 0411-53 62 01

Mat och måltider, kost och service
Verksamhetschef: 0411-53 63 50
Fax: 0411- 53 62 29
E-post: annci.j-svensson@skurup.se

Bruksgårdens kök: 0411-53 81 28
Fax: 0411-53 81 29

Restaurang Rutger, bitr. kostchef/expedition: 0411-53 63 52
Fax: 0411-53 63 55

Medborgarkontor - Information Skurup
Kommun och samhällsinformation
Tel: 0411-53 60 58, 0411-53 60 48
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet.Se karta

Miljö och folkhälsa
Växel: 0411-53 60 00
Fax: 0411-53 61 17
E-post: kansli@skurup.se
Miljöchef, miljöskydd: 0411-53 60 32
Hälsoskydd, enskilda avlopp: 0411-53 60 40
Djurskydd: 0411-53 60 32
Livsmedel: 0411-53 60 46
Hållbar utveckling, folkhälsa: 0411-53 60 33
Naturvård, miljömål: 0411-53 60 50

Nils Holgersson Vuxenutbildning 
Vuxenutbildning i Skurup, Komvux
Expedition, frånvaroanmälan: 0411-53 61 48
Rektor: 0411-53 63 10
Studie- och utvecklingsledare: 0411-53 63 42
Telefontid:Mån, Fre: 9-10, Tis: 15-16.30,Tor: 12.30-13.30
Besök och leveranser: Västergatan 44, 274 32 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, NHEC, 274 80 Skurup

Nils Holgerssongymnasiet
Expedition mån-tor 8-14: 0411-53 61 30, direkt/mobil 0411-53 64 12
Fax: 0411-53 64 11
Rektor: 0411-53 63 10

Näringsliv
Enhetschef information och näringsliv: 0411-53 64 00, 0703-17 27 04
Näringslivsstrateg: 0411-53 64 16
E-post: naringsliv@skurup.se

Politiker länk till sida med lista över samtliga politiker

Pomona, rehabilitering och boendestöd vid psykiskt funktionshinder
Tel: 0411-53 62 14
Besök: Kyrkogatan 31, Skurup Se karta

Projektering/planering
Planeringsingenjör 0411-53 61 23
Fax: 0411-53 61 17

Skolor
Alléskolan, Skurup: 0411-53 62 95
FAM - fotbollsakademin, Skurup: 0411-53 63 11
Hallenborgskolan, Rydsgård: 0411-53 81 63
Mackleanskolan, Skurup: 0411-53 63 11
Mariaskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Mölleskolan, Skivarp: 0411-53 82 05
Rutgerskolan, Skurup: 0411-53 63 12
Slimmingeby skola, Slimminge: 0411-53 62 23
Östergårdsskolan, Skurup: 0411-53 61 78
Nils Holgerssongymnasiet, Skurup: 0411-53 61 30, 0411-53 64 12

Skolskjuts
Tel: 0411-53 62 24
Fax: 0411-53 60 65
E-post: skolskjuts@skurup.se

Synpunkter - när du vill lämna synpunkter och klagomål (även anonymt)

Turistbyrå, Information Skurup
Tel: 0411-53 60 58
Fax: 0411-53 60 90
E-post: turist@skurup.se
Besök: kommunhuset på Stora Torggatan 4 (gågatan), i gatuplanet.Se karta
Enhetschef: 0411-53 64 00

Vattenverk, Lilla Nygatan 4, Skurup
Driftsledare: 0411-53 61 11
Fax: 0411-53 61 12

Vård och omsorg för äldre

Biståndshandläggare
Telefontid vardagar 08.30 - 09.30 Övrig tid telefonsvarare.
Rydsgård-Skivarp: 0411-53 81 10
Skurup Norr: 0411-53 61 81
Skurup Söder: 0411-53 61 71
Vårdplaneringar: 0411-53 61 70
Verksamhetschef: 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se

Kommunrehab
Arbetsterapeut 0411-53 61 58
Sjukgymnast 0411-53 61 68
Verksamhetschef: 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)
Tel: 0411-53 61 39
E-post: anna-lena.fallman@skurup.se

Sjuksköterskor
Telefontid helgfri måndag - fredag: kl 11.00 - 12.00
Tel: 0411-53 61 62
Verksamhetschef: 0738-56 06 53
E-post: rickard.flodfalt@skurup.se
Besök och leveranser: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 Skurup
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Bruksgården, äldreboende
Expedition 0411-53 81 05
Fax: 0411-53 81 09
Verksamhetschef 0411-53 81 03,0738-56 06 52
E-post: stefan.jonsson@skurup.se
Besök och leveranser: Bruksgården, Prostens väg 1, 274 60 Rydsgård Se karta
Post: Skurups kommun, Bruksgården, 274 80 Rydsgård

Lillgården, äldreboende
Expedition: 0411-53 60 41
Fax: 0411-53 61 59
Verksamhetschef: 0411-53 61 50, 0705-47 37 17
E-post: lena.holmberg@skurup.se
Besök: Lillgården, Lillgatan 1, 274 35 SkurupSe karta
Post: Skurups kommun, Lillgården, 274 80 Skurup

Flintebro, äldreboende
Expedition: 0411-53 63 79
Fax: 0411-53 61 89
Verksamhetschef: 0411-53 62 06, 0703-20 01 90
E-post: helene.ljunggren@skurup.se
Besök: Flintebro, Flintebrogatan 2, 274 35 Skurup Se karta
Post: Skurups kommun, Flintebro, 274 80 Skurup

Webbredaktör: Gun Andersson
Sidan senast ändrad: 2015-09-24
Kontakt
Kontaktperson:
Kansliet Skurups kommun

Kommunens växel
Tel: 0411-53 60 00
eller
Alfa-nummer: 0771-SKURUP (0771-75 87 87)
Fax: 0411-53 60 65

Öppettider

Mån-fre 8-16.30
Dag före vissa helgdagar 8-12

Besöksadress

Kommunhuset
Stora Torggatan 4, Skurup
Se karta
Denna besöksadress gäller för alla enheter där inte annan adress anges

Postadress

Skurups kommun
"enhet"
274 80 Skurup

In English

Selected information in English - Manually translated pages.

Auf Deutsch

Ausgewählte Informationen auf Deutsch - Professionell übersetzte Seiten.